Oxigia

Chào bạn. Cho mình hỏi tk covertruyensac có phải của bạn không nhỉ.