٬٬ ‹𝟑 ೃ ‎ 春野 ¡! ‎c̶h̶e̶s̶h̶i̶r̶e̶ :‎ ‎𝙨𝙚𝙡𝙛𝙞𝙨𝙝 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 ·˚ ༘  
ᥕᥱᥲk ᑲ᥆ძᥡ ̳،ꕥ ! loving 𝗳𝘂𝗸𝘂𝗮 & 𝘀𝗵𝗮𝗱𝗼𝘄 ✦ִֶָ
⋆ ˓ ─ ៹ " 𝘴𝘩𝘦 𝘪𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘳𝘧𝘦𝘤𝘵 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 "
b͜͡a͜͡i͜͡l͜͡a͜͡ l͜͡e͜͡n͜͡t͜͡o͜͡ f͜͡l͜͡o͜͡r͜͡ m͜͡o͜͡r͜͡a͜͡d͜͡a͜͡ ⨾ 𝐡𝐮𝐬𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐳𝐚𝐭𝐳 ​ೄྀ
  • ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ kya - may - lyshell - mil : i love them ♡
  • JoinedMarch 6, 2023


Last Message
cheshiree- cheshiree- Jun 11, 2024 01:26AM
t amo lovesick girls, mi tema. (solo le han roto el el corazón una vez)
View all Conversations

1 Reading List