╔═════    ஓ๑♡๑ஓ    ═════╗
ılı.lıllıılı.ıllı.ılılılllıılılıllllıılılllıllı.
ᴺᴼᵂ ᴾᴸᴬᵞᴵᴺᴳ

Like My Daddy - Jussie Smollett
0:35 ───⊙─────── 2:26
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ

ılı.lıllıılı.ıllı.ılılılllıılılıllllıılılllıllı.
╚═════ ஓ๑♡๑ஓ ═════╝
  • rp. a.
  • JoinedJune 13, 2021


Last Message
chaIkdust chaIkdust Jun 25, 2021 07:23AM
hey guys sorry I haven't been active lately guys 
View all Conversations

Story by 𝑩̲̅𝒂̲̅𝒆̲̅𝒛̲̅♡
ɢᴏ ɢʜᴏꜱᴛ by chaIkdust
ɢᴏ ɢʜᴏꜱᴛ
i don't know just vote
+6 more