🥀⃤sᴛᴏʀɪᴇs ɴᴇᴠᴇʀ ᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴀɴ ᴇɴᴅ. ɪᴛ's ᴛʜᴇ ɴᴀʀʀᴀᴛᴏʀ ᴡʜᴏ ᴄᴜᴛs ᴛʜᴇɪʀ ᴠᴏɪᴄᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴀᴛᴛʀᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴘᴏɪɴᴛ sᴋɪʟʟғᴜʟʟʏ. ɪᴛ's ᴀʟʟ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜɪs
_ᴏʟᴅ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ 📚: @ariiellmina
_ᴍʏ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ↓
  • _in the ocean🌊
  • JoinedMarch 25, 2020
Stories by ArieElll
FLORENCE🎻 by ariiellmina2
FLORENCE🎻
«فلورانس»🎻 _ازش متنفرم اما نگاهم به هیچکس جز چشم های مشکی اون خیره نمیشه... اون درست مثلِ سمفونی که فراموشش...
ranking #759 in rm See all rankings
✿∴BLOOM∴✿ by ariiellmina2
✿∴BLOOM∴✿
#HANAHAKI 🌸 هاناهاکی : بیماری ای که اگه یه نفر یه عشق یه طرفه داشته باشه ، گلی توی ریه هاش ریشه میده و گلبر...
ranking #5 in love See all rankings
 💍⃤ REPLᴀCE💍⃤       by ariiellmina2
💍⃤ REPLᴀCE💍⃤
( Completed ) «جایگزین» _ من مجبور بودم ...مجبور بودم اون خودکار لعنتی رو بین انگشتهام بگیرم و اون سند ازدوا...
ranking #2 in rm See all rankings
2 Reading Lists