மூர்க்கன் நான்
  • JoinedMay 6, 2020Story by தமிழா
அழுகிய அருவியில்  கள்ளாகிய அழுகாநீரின் புறம் கொள்ளா மனம் by andhuvan
அழுகிய அருவியில் கள்ளாகிய அழுகாநீ...
ஏதோ ஒன்று கொன்று விடமாட்டேன்!!!! உள் சென்றுதான் பாருங்களே!!!!! சிறு கற்பனைகளே!!!!
ranking #15 in poem See all rankings
1 Reading List