ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪꜱ ᴀ ᴄʜᴏɪᴄᴇ.

ʙᴜᴛ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴛʜɪɴɢ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴅᴏ ɪꜱ ᴊᴜꜱᴛ ʟɪᴠᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪꜰᴇ. ʟɪᴠᴇ ᴀ ʟɪꜰᴇ ᴛʜᴀᴛ'ꜱ ᴡᴏʀᴛʜ ʟɪᴠɪɴɢ, ᴏɴᴇ ᴡʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜ ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴅᴏ, ᴘᴜʀꜱᴜᴇ ʏᴏᴜʀ ᴘᴀꜱꜱɪᴏɴꜱ. ᴛʜᴀᴛ ᴡᴀʏ, ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴍᴇᴇᴛ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ, ᴛʜᴇʏ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴊᴏɪɴɪɴɢ ᴀ ʟɪꜰᴇ ᴛʜᴀᴛ'ꜱ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ʀᴇᴀʟʟʏ ɢᴏᴏᴅ.

×
"ꜱʜᴇ ᴡᴀꜱ ꜱᴀᴠᴀɢᴇ ᴜɴᴀꜰʀᴀɪᴅ ᴛᴏ ꜰɪɢʜᴛ ꜰᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ꜱʜᴇ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴀɴᴅ ʙʀᴀᴠᴇ ᴇɴᴏᴜɢʜ ᴛᴏ ɢᴏ ᴛᴏ ᴡᴀʀ ꜰᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ꜱʜᴇ ᴅᴇꜱᴇʀᴠᴇᴅ." ~ ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ
×
#ᴍᴇɴᴅᴇꜱᴀʀᴍʏ

×
ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ: ᴍᴇɴᴅᴇꜱꜱɢɪʀʟ02
  • wondering how to meet Shawn Mendes
  • JoinedMay 29, 2017


Last Message
ami566 ami566 Jun 02, 2020 02:54PM
Black Lives MatterGo sign petitions to bring justice and educate yourself more on what's happening right now so you will know what to stand for – justice. I honestly feel sick of everything happenin...
View all Conversations

Stories by TheAPrincess
Alone in the island (BG) #BAWP by ami566
Alone in the island (BG) #BAWP
Едно съвсем обикновено момиче на 18, което изобщо не харесва едно момче. Едно момче на 19, актьор и световнои...
ranking #28 in secrets See all rankings
One Life, One Chance |S. M. by ami566
One Life, One Chance |S. M.
Може да имаш мечта секунди след като видиш нещо в интернет. Възможно е нали? Всеки има тонове мечти-кой да у...
ranking #14 in humor See all rankings
(Not) A Princess by ami566
(Not) A Princess
Да бъде принцеса, е мечтата на всяко момиче по света. Да живее в дворец пълен с разкош, да се облича с какви...
ranking #116 in life See all rankings
6 Reading Lists