K-pop
Potterhead
Puerto Rican kpop stan
  • c͜͡o͜͡n͜͡ m͜͡e͜͡d͜͡i͜͡o͜͡ h͜͡o͜͡g͜͡w͜͡a͜͡r͜͡t͜͡𝓈¾
  • JoinedDecember 22, 2020


Last Message
ale-gigimint ale-gigimint Feb 18, 2022 05:02AM
Me di cuenta que no cambio mi bio desde hace un año JAJJSKSJA- 
View all Conversations

Story by ´・♡´・
﹫𝐄𝐍𝐇𝐘𝐏𝐄𝐍 by ale-gigimint
﹫𝐄𝐍𝐇𝐘𝐏𝐄𝐍
𝖾𝗌𝖼𝖾𝗇𝖺𝗋𝗂𝗈𝗌 𝗌𝗈𝖿𝗍 𝖼𝗈𝗇 𝖤𝖭𝖧𝖸𝖯𝖤𝖭 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗎𝖼𝗂𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝗍𝗎𝗆𝖻𝗅𝗋 my goal? idk su...
ranking #686 in kpop See all rankings
1 Reading List