a3e3a3e3

ڪم مره فضلت أن يساء فهمي على أن اكتب اجابه طويـله ابرر فيها موقفي...

a3e3a3e3

يكلها ؛
     مشتاقلج اي واعترفَ
     ما استحّي من احجيهاَ ،
     حبيتج اني وحب الٰزلم 
     مو عيب ليش اخفيهاَ 

user21350848

@a3e3a3e3 وهي شمه وبيها شمينا العطر.. 
Reply

a3e3a3e3

@ a3e3a3e3 هيَ نظرة وبيها سولفنا شكثر ..
Reply

user21350848

@a3e3a3e3 همساتك لحن.. وانفاسك دواء
Reply