❝𝑾𝒉𝒂𝒕❜𝒔 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒐𝒇? 𝑽𝒊𝒃𝒓𝒂𝒏𝒊𝒖𝒎?❞


──────────
FILMS
𝗆𝖺𝗋𝗏𝖾𝗅 𝖿𝗂𝗅𝗆𝗌; 𝖿𝗂𝗏𝖾 𝖿𝖾𝖾𝗍 𝖺𝗉𝖺𝗋𝗍; 𝗃𝗎𝗋𝖺𝗌𝗌𝗂𝖼 𝗉𝖺𝗋𝗄; 𝗃𝗎𝗋𝖺𝗌𝗌𝗂𝖼 𝗐𝗈𝗋𝗅𝖽; 𝗅𝖾𝗀𝗂𝗈𝗇𝗒; 𝗆𝗂𝖺𝗌𝗍𝗈 𝟦𝟦; 𝖽𝗂𝗋𝗍𝗒 𝖽𝖺𝗇𝖼𝗂𝗇𝗀; 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝖺𝗇 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗎𝗇𝖼𝗅𝖾; 𝗍𝗂𝗍𝖺𝗇𝗂𝖼; 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗐𝗂𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗌𝖺𝗀𝖺; 𝖾𝗇𝗈𝗅𝖺 𝗁𝗈𝗅𝗆𝖾𝗌; 𝗍𝗁𝖾 𝗁𝗎𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗀𝖺𝗆𝖾𝗌; 𝗄𝗇𝗂𝗏𝖾𝗌 𝗈𝗎𝗍; 𝖽𝖼 𝖿𝗂𝗅𝗆𝗌; 𝖽𝗂𝗌𝗇𝖾𝗒 𝖿𝗂𝗅𝗆𝗌; 𝖻𝖺𝗌𝗍𝗂𝗅𝗅𝖾 𝖽𝖺𝗒;

SERIES
𝗅𝖺 𝖼𝖺𝗌𝖺 𝖽𝖾 𝗉𝖺𝗉𝖾𝗅; 𝗌𝗁𝖾𝗋𝗅𝗈𝖼𝗄; 𝗐𝗈𝗃𝖾𝗇𝗇𝖾 𝖽𝗓𝗂𝖾𝗐𝖼𝗓𝗒𝗇𝗒; 𝗄𝗈𝗆𝗂𝗌𝗃𝖺 𝗆𝗈𝗋𝖽𝖾𝗋𝗌𝗍𝗐; 𝖼𝗓𝖺𝗌 𝗁𝗈𝗇𝗈𝗋𝗎; 𝗌𝗍𝗎𝗅𝖾𝖼𝗂𝖾 𝗐𝗂𝗇𝗇𝗒𝖼𝗁; 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝗂𝗍𝖼𝗁𝖾𝗋; 𝖻𝗈𝖽𝗒𝗀𝗎𝖺𝗋𝖽; 𝗅𝗎𝖼𝗂𝖿𝖾𝗋; 𝗀𝖺𝗆𝖾 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗇𝖾𝗌; 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾; 𝖼𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺𝗅: 𝗎𝗄;

MUSIC
𝗌𝗁𝖺𝗐𝗇 𝗆𝖾𝗇𝖽𝖾𝗌; 𝗍𝖺𝗒𝗅𝗈𝗋 𝗌𝗐𝗂𝖿𝗍; 𝗃𝖾𝗋𝖾𝗆𝗒 𝗋𝖾𝗇𝗇𝖾𝗋; 𝖺́𝗅𝗏𝖺𝗋𝗈 𝗌𝗈𝗅𝖾𝗋; 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗃𝗂 𝗀𝗂𝗋𝖺𝖼; 𝗇𝗂𝖺𝗅𝗅 𝗁𝗈𝗋𝖺𝗇; 𝗁𝖺𝗋𝗋𝗒 𝗌𝗍𝗒𝗅𝖾𝗌; 𝗍𝗁𝖾 𝗏𝖺𝗆𝗉𝗌; 𝖽𝗎𝖺 𝗅𝗂𝗉𝖺; 𝖼𝖺𝗆𝗂𝗅𝖺 𝖼𝖺𝖻𝖾𝗅𝗅𝗈; 𝖺𝖻𝖻𝖺;
──────────


❝𝑾𝒆 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒂 𝒈𝒐𝒐𝒅 𝒕𝒆𝒂𝒎!❞
  • ⁱ ˢⁱⁿᵍ ᵏᵃʳᵃᵒᵏᵉ ʷⁱᵗʰ ˢʰᵃⁿᵍ ᵃⁿᵈ ᵏᵃᵗʸ
  • JoinedNovember 26, 2018Last Message
_dorothea__ _dorothea__ Oct 03, 2021 06:14PM
pov: chcesz obciąć sobie włosy na taką samą długość, jak ma Gemma Chan, ale dobrze wiesz, że będziesz źle wyglądać 
View all Conversations

Story by 𝒥𝓊𝓁𝒶
𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑤𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 by _dorothea__
𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛...
𝐜𝐳𝐲𝐥𝐢 𝐩𝐫𝐲𝐰𝐚𝐭𝐧𝐞 𝐫𝐩
2 Reading Lists