Gave in to vices that were clearly wrong... 🕸🔥🌪

دیلی تل: yasibbh
ایدی چنل: Leviathan_A
  • JoinedMay 8, 2020Stories by _AnDimo_Fiction_
🎨 music and color 🎼 #full by _AnDimo_Fiction_
🎨 music and color 🎼 #full
🎼 اون نگاهش میکرد و لبهای خندونش؛ لبهای سرخ لعنتیش، با چشمای دریاییش بهش خیره بودن و خدایا یه نفر تا چه حد م...
➳ BLOODY CROWN 𖤝 #full by _AnDimo_Fiction_
➳ BLOODY CROWN 𖤝 #full
⚜️ سالهای کودکی که میتونست با عشق کودکانه دو برادر بگذره با نفرت بر سر تاج و تخت سپری شد؛ یکی به امپراطوری می...
ranking #165 in exo See all rankings
💫 Bain Coquine🕸 #full by _AnDimo_Fiction_
💫 Bain Coquine🕸 #full
✨ یه کمد روبه روی تنها پنجره ی اتاق بود. حکاکی های روی بدنه ی اون با دیزاین بقیه ی اتاق هماهنگی نداشت؛ مثل یه...
3 Reading Lists

God