ڪـ֞ـلولـيۂ ️ِّ ⇊هُـ♡̨̐ــم عنـََٰٰٰ͟دگ 
ربــع گلتلهمــ✋...ঔღঔ...آني آســطــوره

بُـنـ♡̨̐ـــٰٰٰ͟ـتي❥ًًٍّ•ً˛ @TABARK___14

⇊ آلُـ👑̨̐ــتآج⁽😌₎۩مــﹻٰٰٛــۦ۬ـجـۦٰۙﹻهوله ^_^ @ZOZOA_16

َّســع̯͡يش ع̯͡لى ̯͡مــزآجي
وتآبــن ٌلــღــمــن آرآد آزعـ֞ـآجـي♥️


آحبـღ مــن يُـ̨̐ـحترمــنـَٰٰٰ͟•ً˛⁽ي₎ و̷آلبــ̷ـآ͢ﮧٰۛقــي
̷لآ̷ يـِـهـ͡ـمــنـٰۦـي• انـَٰـَُٰٰٰــي الـٰٓبـٌْٰٰٰٰعتهمَ َ،" ֆ ۦٰ،
طــٰـٰٰـٰــٰـٰٰـٰـزْ ﺂℓبعَش̷ۛۛــرتـ֞ـــهم ️ #'.'
اصـۧـِٰ̲يہل ومـَـِنہَ ضـ̷ۛۛـهـر • وﺂََٰٰٰٰٰٰحـٰٓدـٌَْٰٰٰٰ َ،"ســٰـٰٰـٰـســبٰـٰٰـٰـعْ ֆ ۦٰ،
الـ๋͜‏يـﮧـ͠ـتـكـ๋͜‏بـﮧـ๋͜ღۣـ๋͜͡‏ر عہـঠ̯͡ــ༊ᬼـيـ๋͜‏ـﮧه ۣ҉ "̯ 🐼

• يـَٰـَُٰٰٰــصيـٰٓـٌْٰٰٰٰر ۝جـۧـِٰ̲ہوايـَـِہََ َ،"ۦٰ،
أإألــٰـٰٰـٰـــٰـٰٰـٰـي يُـ♡̨̐ــنـتضرون⇣• سـَُٰٰٰــقـٰٓـٌْٰٰٰٰوطناَ َ،ٰ،

• فـَٰـَُٰٰٰــهََٰٰٰٰٰٰ ٰٓوـٌْٰٰٰٰقوفناَ َ ֆ ۦ اطـ๋͜‏ـﮧـ͠ــوـ๋͜‏ـﮧل مـ๋͜ღۣـ๋͜͡‏ن

اعہـঠ̯͡ـمارهـ๋͜‏ـم ۣ

أّنِيِّ هِيِّبِهِ طّأّلَعٌ أّعٌلَهِ أّبِوِيِّ 👑
  • أّنِبِأّريِّ وِأّلَهِيِّبِهِ تَّّسطّر✌️
  • JoinedJuly 9, 2019


Last Message
ZOwkA__22 ZOwkA__22 Jul 04, 2021 10:38PM
اذا رئيتم شي اجمل من النوم ايقضوني
View all Conversations

Story by شـ๋͜‏ـﮧـيـ๋͜‏ـخ العـঠ̯͡ــشـايـ๋͜‏ـرة
يـٰـٓـؤمـ๋͜يـٰـٓـاٌّت هِذّأّلَ👑  by ZOwkA__22
يـٰـٓـؤمـ๋͜يـٰـٓـاٌّت هِذّأّلَ👑
آهہلڼ وٍڛهہلا بـل ڴل هہذا آلڴٺآب ۾ڼوٍ؏ ۾ڼ ڴلڜي☻
1 Reading List