Không đăng lại, không chuyển ver, wattpad chính chủ.
  • Hà Nội, Việt Nam
  • JoinedJune 12, 2013Stories by Mụt
Mưu sát - Đường Tửu Khanh by Xiaoliao
Mưu sát - Đường Tửu Khanh
Tác giả: Đường Tửu Khanh ==== Giới thiệu 1 Thời Sơn Diên đứng trong bóng tối, xác định mục tiêu chỉ bằng một...
ranking #833 in hệ See all rankings
Tự sát thực lục - Tâm Du Vạn Nhẫn by Xiaoliao
Tự sát thực lục - Tâm Du Vạn Nhẫn
Tự sát thực lục Tác giả: Tâm Du Vạn Nhẫn/Nhân Dữ Đao Dữ Tâm (心游万仞/人与刀与心) Thông tin: nhân xưng ngôi một, BE, h...
ranking #16 in See all rankings
Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh by Xiaoliao
Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh
Tác giả: Đường Tửu Khanh Chuyển ngữ: Liêu Tổng số chương: 282 ==== Phóng đãng hư hỏng hoàn khố công x có thù...
ranking #44 in cổđại See all rankings