မင္းေတြးထင္ထားသေလာက္ 
ငါမေကာင္းသလို
သူမ်ားေတြ ေျပာသေလာက္လည္း ငါ ဆိုးသြမ္းမေနဘူး
ကြၽန္ေတာ့္ကိုခ်စ္တဲ့သူက
နာက်င္ေအာင္မလုပ္ဘူး
အခ်စ္က ကြၽန္ေတာ့္ကို ႏိုးၾကားေစ
WANGYIBO 💚
  • JoinedJanuary 21, 2020