- welcome to sunn team -

ánh mặt trời, tựa ánh hi vọng vậy. ấm áp đến lạ kì...
hỡi người bạn yêu dấu, trở thành một ánh nắng cùng chúng tớ, cậu có muốn không ?
nơi tràn ngập những ánh nắng, nơi ấp ủ một mặt trời.

_mặt trời tỏa sáng:
@-baee_rachel_ #mắm
@lavendia #lá
@...

|write|
@-baee_rachel_ #mắm
@...

|collect|
@-lavendia #lá
@-junggeun #Wi
@...

|design|
@-lavendia #lá
@-junggeun #Wi
@byiena #Byi
@...

|art|
@...

|sunn team, halo of dream|
  • sunny house <3
  • JoinedAugust 19, 2018

Following