-𝑺𝒐𝒏𝒚𝒂 

اول از هرچیز بهتون بگم من یه گشادِ مستِ کصدستم🍺-

𝑰𝒅 𝑻𝒆𝒍𝒆𝒈𝒓𝒂𝒎→𝑪𝒂𝒍𝒍𝒎𝒆𝒔𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓𝒃𝒊𝒕𝒄𝒉

𝑰𝒅 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍 𝑻𝒆𝒍𝒆𝒈𝒓𝒂𝒎→ 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒔𝒐𝒏

•𝑬𝑺𝑭𝑷•

•𝑽𝑲𝑶𝑶𝑲 𝑭𝑶𝑹 𝑬𝑽𝑬𝑹•

♡~♡~♡~♡~♡~♡
"𝑵𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒉𝒐𝒘 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒚𝒐𝒖 𝒓𝒆𝒈𝒓𝒆𝒕 𝒐𝒓 𝒘𝒊𝒔𝒉, 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅𝒏'𝒕 𝒅𝒐 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒇𝒆, 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏'𝒕 𝒅𝒐 𝒊𝒕 𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒂𝒕𝒉 𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓."
  • زیر پتو درحال تایپ فیکشن
  • JoinedJanuary 9, 2020


Last Message
Sonya_vkooker Sonya_vkooker Jun 17, 2021 07:37PM
دنسینگ را اپ کردممای هوپ هم ووت ها را برسانید شنبه اپ شودشوخوش
View all Conversations

Stories by 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒕
🍷 Dancing In The Dark_VKOOK 🍷 by Sonya_vkooker
🍷 Dancing In The Dark_VKOOK 🍷
جونگ کوک حتی تصورش هم نمی‌کرد زندگیش اینجوری بشه🍷✨ *** Couple:Vkook-So...
ranking #16 in bts See all rankings
♨My Hope_Vkook♨ by Sonya_vkooker
♨My Hope_Vkook♨
[امید من] جونگ کوک فقط میخواست داخل اتاق کار هیونگش رو بگرده... نمیدونست قراره وارد وبتون مشهور مای هوپ بشه ک...
ranking #11 in jennie See all rankings
یک بدبخت by Sonya_vkooker
یک بدبخت
این فیک یا رمان یا هرچی...اینا نیست. من دیدم خیلی چیزا رو توی مسیج بورد میگم ولی خیلی چیزای فان یا همینطوری ر...
ranking #2 in خاطرات See all rankings
2 Reading Lists