🥀I'm Not Okay🥀   

Ig @_choffis_01
★19 %
★ 𝚂𝚊𝚐𝚒𝚝𝚊𝚛𝚒𝚘.
★BMTH-Teardrops
|| ̶I'̶m ̶r̶u̶n̶n̶i̶n̶g ̶o̶u̶t ̶o̶f ̶t̶e̶a̶r̶d̶r̶o̶p̶s, ̶l̶e̶t ̶i̶t ̶h̶u̶r̶t ̶t̶i̶l̶l ̶i̶t ̶s̶t̶o̶p̶s
̶I ̶c̶a̶n'̶t ̶k̶e̶e̶p ̶m̶y ̶g̶r̶i̶p, ̶I'̶m ̶s̶l̶i̶p̶p̶i̶n̶g ̶a̶w̶a̶y ̶f̶r̶o̶m ̶m̶e
  • Conduzco un maldito tanque de guerra
  • JoinedSeptember 22, 2017


Last Message
Social_Misfit_ Social_Misfit_ Jul 23, 2021 04:07PM
Feliz día!  Bullets!
View all Conversations

10 Reading Lists