قلم‌بِ‌دست‌در‌حال‌نقاشی‌"
رومئو‌هستم‌،نویسنده‌و‌در‌رشته‌نقاشی‌‌وساز‌هم‌مهارت‌دارم.
از‌نوادگان‌کوکوی‌.
شهید‌شده‌در‌راه‌تتو‌های‌‌مصتر‌جئون.
مسخ‌شده‌در‌بوی‌عطر‌شکوفه"
ᴋᴏᴏᴋᴠ/ʏᴏᴏɴᴍɪɴ<🪐🤎>
  • بومِ‌نَقاشی
  • JoinedJune 15, 2021

Following

Last Message
RomeooandJuliet RomeooandJuliet Dec 10, 2021 11:59AM
تا ی چند دقیقه ی دیگه پارت جدید فیک قرار می گیره آماده باشین و صاری اگه منتظر موندین!:)
View all Conversations

Stories by "𝐑𝐎𝐌𝐄𝐎🦥"
"𝐌𝐘 𝐑𝐢𝐜𝐡 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐃𝐚𝐝𝐝𝐲|𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯🌱" by RomeooandJuliet
"𝐌𝐘 𝐑𝐢𝐜𝐡 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐃𝐚𝐝𝐝...
چی می شه اگه تهیونگ بخاطر اتفاقاتی ک تو زندگیش افتاده،ب کمک دوستش بتونه خیلی اتفاقی ی شوگر ددی پولدار پیدا کن...
ranking #178 in gay See all rankings
"25𝐓𝐡 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐎𝐫𝐩𝐡𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞|𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯🏤" by RomeooandJuliet
"25𝐓𝐡 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐎𝐫𝐩𝐡𝐚𝐧�...
تهیونگ امگای ۱۷ ساله ای ک یک ماه ب بلوغش مونده و با صمیمی ترین دوستش جیمین بخاطر اینکه یتیمن توی پرورشگاه ان...
"𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐞𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭|𝐘𝐨𝐨𝐧𝐦𝐢𝐧🌸" by RomeooandJuliet
"𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐞𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭|...
حتی توی روشن ترین نقطه های نور هم هاله ای از تاریکی وجود داره!:) توی کیلومتر ها کیلومتر دور از شهر جنگلی قدیم...
ranking #55 in werwolf See all rankings