Former Vietnamese Ambassador, but feel free to ask me anything if you feel need to!


Cựu Đại Sứ Wattpad Việt Nam, hãy hỏi tôi bất cứ điều gì nếu bạn cần!

Writing status: Hiatus, busy with real life
  • JoinedJanuary 16, 2018

Following

Last Message
Progidies Progidies Jun 09, 2020 11:08AM
[TÁC PHẨM MỚI]Xin chào các bạn.Mình đã tham gia event của Đâm Bang Hội @DamBangHoi, và trong event lần này mình có tham gia viết một truyện ngắn, mang tên Nectaris.Các bạn có thể đọc truyện theo đ...
View all Conversations

4 Reading Lists