❝ Kᕮᕮᑭ ᗩᗪᐯᕮᑎTᑌᖇIᑎG ᗩᑎᗪ ᔕTᗩY ᑎOT GᖇOᗯᑎ ᑌᑭ. ❞


Sis : @QueenOfSnxw


❝ ᑎᙓᐯᙓᖇ ᔕᗩY ᘜOOᗪᙖYᙓ, ᙖᙓᙅᗩᙀᔕᙓ ᘜOOᗪᙖYᙓ ᙏᙓᗩᑎᔕ ᘜOIᑎᘜ ᗩᙎᗩY, ᗩᑎᗪ ᘜOIᑎᘜ ᗩᙎᗩY ᙏᙓᗩᑎᔕ ᖴOᖇᘜᙓTTIᑎᘜ. ❞


ˢᵉᶜᵒᶰᵈ ˢᵗᵃʳ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ʳᶤᵍʰᵗ˒ ᵃᶰᵈ ˢᵗʳᵃᶤᵍʰᵗ ᵒᶰ 'ᵗᶤˡ ᵐᵒʳᶰᶤᶰᵍ
  • Neverland
  • JoinedMarch 28, 2016

Following


Story by Peter
Neverland by PeterPanv
Neverland
Quotes from me! // And some funny pictures //