សូមស្វាគមន៍មកកាន់Accសរសេររឿងប្រលោមលោកនិយាយបែបស្នេហា មនោសញ្ចេតនា Park Jipich (pichpichbp)🦩អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់

- FB link: https://www.facebook.com/meezey.svit 🦋របស់ Admin ។

- Page: https://www.facebook.com/Pichpichbp_novel-105934921221283/ 🦋ជួយ Follow ម្នាក់មួយផង។

- Tiktok: www.tiktok.com/@pichpichbp 🦋

- YouTube: https://youtube.com/channel/UCefNo_aEPdtQtV5PTwdr6Sw 🦋

ក្នុង Acc និងpage ទាំងនោះដែរ Admin ក៏ផុសរឿងដូចគ្នា ដូច្នេះជួយ Follows ទៅម្នាក់មួយផង😊 Love you everyone💝
  • JoinedSeptember 6, 2020Stories by Pichpichbp
រឿង«ភ្លើងប្រែស្នេហ៍»🔥 by ParkJipich
រឿង«ភ្លើងប្រែស្នេហ៍»🔥
ស្នេហាដែលផ្តើមចេញពីគំនុំចង់សងសឹក និងចិត្តស្រឡាញ់ពីមនុស្សប្រុសទាំង2លើម្ចាស់ស្នេហ៍។ តែនាងមិនគិតថានឹងអស់ភាពបរិសុ...
ranking #44 in bangpink See all rankings
រឿង«មានបញ្ហាជាមួយប្រធានាធិបតីJungkook» by ParkJipich
រឿង«មានបញ្ហាជាមួយប្រធានាធិបតីJungk...
«(រឿងនេះផងដែរគឺសម្រាប់តែLiskook Stanតែប៉ុណ្ណោះ។)» រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងគឺសុទ្ធតែជានិស្ស័យ ហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដ...
ranking #106 in liskook See all rankings
រឿង «ភ្លោះស្នេហ៍ប្រែកាយ» 🍇 by ParkJipich
រឿង «ភ្លោះស្នេហ៍ប្រែកាយ» 🍇
(សម្រាប់Liskook Stan) ចៃដន្យអ្វីដែលឲ្យបងជួបអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាអូនណាLuna។ បងមិនដែលគិតឡើយថាបងអាចទៅធ្វើរឿង...
ranking #14 in khmer See all rankings