ʰᵒʷˡ ᵖᵉᶰᵈʳᵃᵍᵒᶰ ⁽ ᵃᵏᵃ ᵃᵇᵇʸ ⁾
" ᶤ'ᵐ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ʳᵘᶰᶰᶤᶰᵍ ᵃʷ͜ᵃ͜ʸ͜ ".
ᵈᵉᶜˑ ¹⁴˒ ᶠᵉᵐᵃˡᵉ˒ ʳᵒˡᵉᵖˡᵃʸᵉʳ˒ ˡᵒᵛᵉˢ
ᶤᶻᵃʸᵃ ᵒʳᶤʰᵃʳᵃ˒ ᵐᵒᶰᵏᵉʸ ᵈˑ ˡᵘᶠᶠʸ˒
ᵃᶰᵈ ʰᵒʷˡ ʲᵉᶰᵏᶤᶰˢ ᵖᵉᶰᵈʳᵃᵍᵒᶰ ᵒᶠᶜˑ


ʸᵒᵘ ᶜᵃᶰ ᵘˢᵘᵃˡˡʸ ᶠᶤᶰᵈ ᵐᵉ ᵒᶰ ᵒᶰᵉ
ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᶠᵒˡˡᵒʷᶤᶰᵍ ᵃᶜᶜᵒᵘᶰᵗˢ ϟ
@ᵇʳᵃᵗᵗʸᵃᶰᵗᶤᶜˢ˒
@ᵐᵉᵈᶤᶜᵃˡᵉˣᵃᵐˢ˒
@ᵍᵃᵛᵉʰᶤˢʰᵉᵃʳᵗ˒
@ˢᵏᶤˡˡᵉᵈᵇʳᵒᵏᵉʳ˒
@ᴿᴬᴵᴺᴮᴼᵂᴮᴿᵁᴵˢᴱˢ˒
@ᵐʸˢᵗᵉʳʸᵃᵈᵒʳᵉᵈ˒ ᵒʳ ᵃᶰᵒᵗʰᵉʳ ᵒᶰᵉˑ


♡ ˡᵉˢ˒ ᵍʳᵃᶜᶤᵉ˒ ᵃᵘᵗᵘᵐᶰ˒ ˡᵒʳʳᵃᶤᶰᵉ˒ ˢʰᵉˡˡ˒
ᵃᶰᵈʳᵉʷ˒ ᵈᵒᵉ˒ ʲᵃᶜʸ˒ ᶰᵃᵖ˒ ˡʸᵈᶤᵃ˒ ᵉᵗᶜˑ

#BLM
  • ADMIN ACCOUNT .
  • JoinedOctober 23, 2017


Last Message
PENDRAGONISMS PENDRAGONISMS Jul 10, 2020 02:44PM
https://my.w.tt/alsiQHFC07 you should check this out maybe??,,, even if you don't know who the characters are or what the show is, it would mean a lot if you still read it.. i just want to know if my...
View all Conversations

Stories by HOWL .
I HATE YOU . . . by PENDRAGONISMS
I HATE YOU . . .
because i love you. hanahaki disease! shizaya one-shot
ranking #130 in ones See all rankings
THE MONSTERS . . . by PENDRAGONISMS
THE MONSTERS . . .
will get us. an applyfic. it takes place during the aftermath of a disease out- break in new yo...
A HEART . . . by PENDRAGONISMS
A HEART . . .
is a heavy burden. misc. book
ranking #335 in admin See all rankings
1 Reading List