𝑵𝒂𝒎𝒋𝒊𝒏 𝑪𝒍𝒖𝒃 🍥
به نامجین کلاب خوش اومدید.
اینجا کلاب فیک های نامجین با کمی چاشنی ویکوکه.🥀
فیک نامجین اگه دارید حتما بهم معرفی کنید.✨
جون تاپ یا باتم فرقی نداره، نامجین نامجینه!🩸

ᕕ( ᐛ )ᕗ :
@IM_SHIU @taunjin @Meow_Vina

𝄣 𝑭𝒐𝒓𝒗𝒆𝒗𝒆𝒓 𝑭𝒂𝒍𝒍 𝑰𝒏 𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑾𝒊𝒕𝒉:
𖦥 𝑩𝑻𝑺 💜
𖦥 𝑺𝑵𝑺𝑫 💖
𖦥 𝑵𝒂𝒎𝑱𝒊𝒏 💙

ᱟ 𝑨 𝑷𝒆𝒚𝒄𝒉𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒏𝒕 𝑾𝒉𝒐 𝑳𝒐𝒗𝒆𝒔 𝑾𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒅 𝑯𝒆𝒓 𝑾𝒓𝒊𝒕𝒊𝒏𝒈𝒔. 👩🏻‍🎓

Tel: @BTS7SUB

فایل کامل فیک ها در تلگرام 🦋: @Ng0823
  • 𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒 𝑊𝑜𝑟𝑑𝑠
  • JoinedAugust 17, 2020


Last Message
Ng0823 Ng0823 Apr 27, 2022 06:37AM
فوت کردن گرد و خاک ها-آه سلام؟مدتی میشه که نیومدم و حسابی میص اینجام.. ولی خب چیکار کنم که دلیلی نیست برای اومدن...البته اینکه دارم یه کار جدید مینویسم که تایم آپش اصلا مشخص نیست... خنده-ولی خب ی...
View all Conversations

Stories by ✨𝑁𝑎𝑚𝐽𝑖𝑛 𝐶𝑙𝑢𝑏✨
 𝑁𝑎𝑚𝑗𝑖𝑛 𝑂𝑛𝑒𝑠ℎ𝑜𝑡 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. وانشات های نامجین  by Ng0823
𝑁𝑎𝑚𝑗𝑖𝑛 𝑂𝑛𝑒𝑠ℎ𝑜𝑡 𝐶𝑜𝑙...
اولین کالکشن وانشات های نامجین فارسی زبان، در واتپد. کاپل نامجین یا جینجون 🩸 بهمراه داشتن شلوار اضافی و دستم...
ranking #2 in kimnamjoon See all rankings
𝑆𝑡𝑒𝑝𝐷𝑎𝑑𝑑𝑦 𝑂𝑅 𝐸𝑥 𝐵𝑜𝑦𝑓𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑆1 𝑆2. 𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘  by Ng0823
𝑆𝑡𝑒𝑝𝐷𝑎𝑑𝑑𝑦 𝑂𝑅 𝐸𝑥 𝐵𝑜�...
اسم: ناپدری یا دوست پسر قبلی🔞 " -مادرت ازدواج کرده! +با کی؟! -کیم تهیونگ! +کیم تهیونگ؟ دوست پسر قبلیم؟؟...
ranking #2 in کیپاپ See all rankings
𝑀𝑦 𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑂𝑚𝑒𝑔𝑎. 𝑁𝑎𝑚𝐽𝑖𝑛 𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 𝑌𝑜𝑜𝑛𝑀𝑖𝑛 by Ng0823
𝑀𝑦 𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝑂𝑚𝑒𝑔𝑎. 𝑁𝑎𝑚...
اسم: امگای شیرینم🎠 خلاصه: کیم نامجون، تنها آلفای باقی مانده از خاندان کیمِ. بخاطر یه شرط 500 میلیون دلاری، ک...
ranking #1 in نامجون See all rankings
2 Reading Lists