"𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘭𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘱𝘢𝘴𝘵, 𝘳𝘶𝘪𝘯 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦."

-----

(ᴡᴏʀᴋꜱ)

→ ʙʟ ꜱᴇʀɪᴇꜱ
🍓 Us (On-going)
🧸 R̶e̶m̶e̶m̶b̶e̶r̶ ̶M̶e̶
❤️ S̶t̶r̶i̶n̶g̶ ̶o̶f̶ ̶H̶e̶a̶r̶t̶s̶

→ ᴘᴏᴇᴛʀʏ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏɴꜱ
(ᴇʟ ᴛʀɪʟᴏɢʏ)
☁️ El Pasado es para ser Olvidado (Completed and Published)
🎵 El Corazón Playlist (Completed and Published)
🌻 E̶l̶ ̶M̶i̶r̶a̶s̶o̶l̶
-
🌧️ Guni-guni sa tabi-tabi (On-going)
📇 𝚝𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚒 𝚝𝚞𝚛𝚗𝚎𝚍 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 (On-going)

→ ꜱᴛᴀɴᴅ ᴀʟᴏɴᴇ ꜱᴛᴏʀɪᴇꜱ
🍂 You Are My Cure (On-going)
💃C̶h̶e̶a̶t̶e̶r̶s̶ ̶g̶o̶ ̶t̶o̶ ̶H̶e̶r̶
⌛ T̶h̶e̶ ̶C̶l̶o̶c̶k̶ ̶T̶h̶i̶e̶f̶

---
  • Somewhere...
  • JoinedApril 30, 2017Stories by Ice Bear
𝚝𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚒 𝚖𝚊𝚍𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 by Mr_Bimow
𝚝𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚒 𝚖𝚊𝚍𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚠...
𝚙𝚘𝚎𝚖𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚒 𝚠𝚛𝚘𝚝𝚎 𝚒𝚗 𝚖𝚢 𝚗𝚘𝚝𝚎𝚙𝚊𝚍. 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚒 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗 𝚊𝚕𝚕 𝚘�...
ranking #505 in words See all rankings
El Corazón Playlist by Mr_Bimow
El Corazón Playlist
(Published under TBC Publications) Mga emosyong itinago para sa sarili ko, Mga salitang nabuo dahil sa mga li...
ranking #21 in playlist See all rankings
El Pasado es Para ser Olvidado by Mr_Bimow
El Pasado es Para ser Olvidado
(Published under CLP) - Mga tulang pinagpuyatang isulat tuwing gabi Para sa tatlong tao na nawala sa aking ta...
ranking #494 in sakit See all rankings
1 Reading List