فقط میخوام بنویسم☁️
  • در قلب نایل، هری، لویی، زین، لیام
  • JoinedDecember 26, 2020Story by Lina.directioner
𝙏𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝘾𝙡𝙤𝙪𝙙 ༄ Niall horan ☘︎ by Linadirectioner13
𝙏𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙇𝙞𝙠𝙚 𝙖 𝘾𝙡𝙤...
+ میدونی چیه عشق مثل یتیکه ابری میمونه که وقتی بهش ضربه بزنی رعد برق میزنه و غمگین میشه و وقتی دوسش داشته باش...
ranking #710 in louistomlinson See all rankings
1 Reading List