مامانِ جونگکوکم...      🐯🐰✒
  • JoinedNovember 29, 2019


Last Message

Stories by LiLi
Prince Charming And His Nose|Vkook-Hopemin👑 by LiLiislisa
Prince Charming And His Nose|Vkook...
یک پسر جوانِ ژاپنی که به خاطر مشکلاتی از توکیو به فرانسه سفر میکنه. اون پسر، پرنس چارمینگِ دیزنی لند پاریس به...
ranking #36 in hoseok See all rankings
𝑨𝑵𝑬𝑴𝑶𝑵𝑬|Taekook by LiLiislisa
𝑨𝑵𝑬𝑴𝑶𝑵𝑬|Taekook
چند قدمی جلو برداشت و درست رو به روی پسر کوچک تر که روی صندلی نشسته بود زانو زد. با دست هاش پاهای جونگکوک رو...
ranking #42 in وانشات See all rankings
Jêon Chéf|Taekook by LiLiislisa
Jêon Chéf|Taekook
-شِف...تا به حال کسی بهت گفته دستمال گردن قرمزی که به گردنت میبندی خیلی خوشگلت میکنه؟ میدونم جزئی از یونیفرم...
ranking #98 in وانشات See all rankings
1 Reading List