𝙲𝚣𝚎ść 𝚖𝚒ś𝚔𝚒! 𝚃𝚎𝚛𝚊𝚣 𝚘𝚙𝚘𝚠𝚒𝚎𝚖 𝚠𝚊𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚌𝚑ę 𝚘 𝚜𝚘𝚋𝚒𝚎.

𝚉 𝚛𝚊𝚌𝚓𝚒, ż𝚎 𝚗𝚒𝚎 𝚕𝚞𝚋𝚒ę 𝚜𝚠𝚘𝚓𝚎𝚐𝚘 𝚒𝚖𝚒𝚎𝚗𝚒𝚊 𝚝𝚘 𝚖ó𝚠𝚌𝚒𝚎 𝚍𝚘 𝚖𝚗𝚒𝚎 𝙼𝚊𝚕 𝚋ą𝚍ź 𝙼𝚊𝚕𝚒 (𝚝𝚊𝚔, 𝚝𝚊𝚔 𝚓𝚊𝚔 𝚣 𝙽𝚊𝚜𝚝ę𝚙𝚌ó𝚠), 𝚙𝚘𝚗𝚒𝚎𝚠𝚊ż 𝚞𝚝𝚘ż𝚜𝚊𝚖𝚒𝚊𝚖 𝚜𝚒ę 𝚣 𝚝ą 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚊𝚌𝚒ą.

𝙺𝚘𝚌𝚑𝚊𝚖 𝚜𝚑𝚒𝚙 𝙹𝚊𝚕 (𝙹𝚊𝚢 𝚡 𝙼𝚊𝚕)💜💜

𝙽𝚒𝚎𝚗𝚊𝚠𝚒𝚍𝚣ę 𝚜𝚑𝚒𝚙ó𝚠 𝙱𝚊𝚕 (𝙱𝚎𝚗 𝚡 𝙼𝚊𝚕) 𝚒 𝙹𝚘𝚗𝚗𝚒𝚎 (𝙹𝚊𝚢 𝚡 𝙻𝚘𝚗𝚗𝚒𝚎)

𝙺𝚘𝚌𝚑𝚊𝚖 𝚎𝚔𝚒𝚙ę 𝙽𝚊𝚜𝚝ę𝚙𝚌ó𝚠💜💜
𝙸 𝚕𝚞𝚋𝚒ę 𝚝𝚎ż 𝙴𝚕𝚒𝚣𝚊𝚋𝚎𝚝𝚑 𝙶𝚒𝚕𝚕𝚒𝚎𝚜

𝙼𝚘𝚓𝚎 𝚞𝚕𝚞𝚋𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚔𝚘𝚕𝚘𝚛𝚢 𝚝𝚘 𝚏𝚒𝚘𝚕𝚎𝚝𝚘𝚠𝚢, 𝚗𝚒𝚎𝚋𝚒𝚎𝚜𝚔𝚒, 𝚣𝚒𝚎𝚕𝚘𝚗𝚢 𝚒 𝚌𝚣𝚊𝚛𝚗𝚢.

𝚄𝚠𝚒𝚎𝚕𝚋𝚒𝚊𝚖 ś𝚙𝚒𝚎𝚠𝚊ć, 𝚝𝚊ń𝚌𝚣𝚢ć, 𝚘𝚍𝚐𝚛𝚢𝚠𝚊ć 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚔𝚒 𝚊𝚔𝚝𝚘𝚛𝚜𝚔𝚒𝚎, 𝚖𝚊𝚛𝚣𝚢ć, 𝚛𝚢𝚜𝚘𝚠𝚊ć/𝚖𝚊𝚕𝚘𝚠𝚊ć, 𝚙𝚒𝚜𝚊ć 𝚔𝚜𝚒ąż𝚔𝚒 𝚋ą𝚍ź 𝚙𝚒𝚘𝚜𝚎𝚗𝚔𝚒 𝚒 𝚞𝚠𝚒𝚎𝚕𝚋𝚒𝚊𝚖 𝚙𝚒𝚜𝚊ć 𝚁𝚙 𝚣 𝙽𝚊𝚜𝚝ę𝚙𝚌ó𝚠, 𝚠𝚒ę𝚌 𝚓𝚎ś𝚕𝚒 𝚔𝚝𝚘ś 𝚕𝚞𝚋𝚒 𝚙𝚒𝚜𝚊ć 𝚁𝚙 𝚝𝚘 𝚙𝚒𝚜𝚣𝚌𝚒𝚎 𝚍𝚘 𝚖𝚗𝚒𝚎 ś𝚖𝚒𝚊ł𝚘, 𝚋𝚘 𝚓𝚊 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚘 𝚗𝚒𝚎 𝚐𝚛𝚢𝚣ę, 𝚊 𝚓𝚎ś𝚕𝚒 𝚔𝚝𝚘ś 𝚜𝚒ę 𝚌𝚑𝚌𝚎 𝚣𝚊𝚙𝚘𝚣𝚗𝚊ć 𝚝𝚘 𝚗𝚒𝚎𝚌𝚑 𝚝𝚎ż 𝚙𝚒𝚜𝚣𝚎.

𝙽𝚊𝚜𝚣𝚊 𝚛𝚘𝚍𝚣𝚒𝚗𝚔𝚊 𝚗𝚊𝚣𝚢𝚠𝚊 𝚜𝚒ę: 𝙿𝚘𝚝ę𝚙𝚒𝚘𝚗𝚎 𝙼𝚒ś𝚔𝚒 💜💜

𝙺𝚘𝚌𝚑𝚊𝚖 𝚝𝚎ż 𝚋𝚊𝚛𝚍𝚣𝚘 𝚜ł𝚞𝚌𝚑𝚊ć 𝚖𝚞𝚣𝚢𝚔𝚒, 𝚊 𝚜𝚣𝚌𝚣𝚎𝚐ó𝚕𝚗𝚒𝚎 𝚣 𝙽𝚊𝚜𝚝ę𝚙𝚌ó𝚠, 𝙲𝚑𝚎𝚢𝚎𝚗𝚗𝚊 𝙹𝚊𝚌𝚔𝚜𝚘𝚗𝚊, 𝙾𝚗𝚎 𝙳𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗, 𝚃𝚠𝚘 𝙵𝚎𝚎𝚝, 𝙳𝚘𝚓𝚊 𝙲𝚊𝚝, 𝚂𝚘𝚏𝚒𝚊 𝙲𝚊𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚒 𝙳𝚘𝚟𝚎 𝙲𝚊𝚖𝚎𝚛𝚘𝚗

𝙹𝚎ś𝚕𝚒 𝚖𝚊𝚜𝚣 𝚙𝚛𝚘𝚋𝚕𝚎𝚖, 𝚌𝚣𝚢 𝚌𝚑𝚌𝚎𝚜𝚣 𝚜𝚒ę 𝚠𝚢𝚐𝚊𝚍𝚊ć 𝚝𝚘 𝚙𝚒𝚜𝚣, 𝚊 𝚓𝚊 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚊𝚛𝚊𝚖 𝚜𝚒ę 𝚙𝚘𝚖ó𝚌

𝙼𝚘𝚓𝚎 𝚞𝚕𝚞𝚋𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚊𝚌𝚒𝚎 𝚣 𝙽𝚊𝚜𝚝ę𝚙𝚌ó𝚠 𝚝𝚘 𝙷𝚊𝚍𝚎𝚜, 𝙼𝚊𝚕, 𝚙𝚘𝚝𝚎𝚖 𝙹𝚊𝚢, 𝙲𝚊𝚛𝚕𝚘𝚜 𝚒 𝙴𝚟𝚒𝚎.
#𝙼𝚞𝚛𝚎𝚖𝚉𝚊𝙹𝚊𝚕
#𝚂𝚒𝚘𝚜𝚝𝚛𝚣𝚢𝚌𝚣𝚔𝚊𝙲𝚑𝚎𝚢𝚎𝚗𝚗𝚊
#Ż𝚘𝚗𝚎𝚌𝚣𝚔𝚊𝙲𝚑𝚎𝚢𝚎𝚗𝚗𝚊
#Ż𝚘𝚗𝚎𝚌𝚣𝚔𝚊𝙱𝚘𝚘𝚋𝚘𝚘𝚜𝚒𝚊
#Ż𝚘𝚗𝚎𝚌𝚣𝚔𝚊𝙹𝚊𝚢'𝚞𝚜𝚒𝚊
#𝙿𝚘𝚍𝚙𝚋𝚒𝚓𝚊𝚖𝚢𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍𝚢
#𝙿𝚘𝚝ę𝚙𝚒𝚘𝚗𝚎𝙼𝚒ś𝚔𝚒
#𝙻𝚊𝚍𝚢_𝙼𝚊𝚕
  • Auradon/Wyspa Potępionych
  • JoinedAugust 8, 2019


Last Message
Lady_Mal2 Lady_Mal2 a few seconds ago
Ej, dobra, bo ja od dłuższego czasu na telefonie mam tak, że jeśli np. Chcę zmienić profilowe, albo wysłać w zadaniach zdjęcie na Teamsie lub chcę dodać zdjęcie do rozdziału, to automatycznie mnie wy...
View all Conversations

Stories by Lider_Of_Evil
Następcy-Dalsze losy by Lady_Mal2
Następcy-Dalsze losy
Ta książka jest kontynuacją serii filmów "Następcy". Mal idąc do ojca na Wyspę zauważa Agzgarda, Po...
ranking #147 in hades See all rankings
𝘊𝘻𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘻𝘯𝘢ć 𝘱𝘳𝘢𝘸𝘥ę by Lady_Mal2
𝘊𝘻𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘻𝘯𝘢ć 𝘱𝘳𝘢𝘸𝘥ę
Pewnego razu Mal, Evie, Jay, Carlos, Ben, Hades, Diabolina, Bella, Bestia, Uma, Gil, Harry, Chad, Lonnie, Aud...
ranking #528 in jay See all rankings
Instagram z Następców by Lady_Mal2
Instagram z Następców
Po prostu Instagram, ale z postaciami z Następców. Będą tu również och historie.
ranking #413 in jay See all rankings
12 Reading Lists