take a picture.

𝙘𝙖𝙧𝙩𝙤𝙤𝙣𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙣𝙞𝙢𝙚
ᵛᵒˡᵗʳᵒⁿ ˡᵉᵍᵉⁿᵈᵃʳʸ ᵈᵉᶠᵉⁿᵈᵉʳ.ᵍʳᵃᵛⁱᵗʸ ᶠᵃˡˡˢ.ˢᵛᵗᶠᵒᵉ. ʳⁱᶜᵏ ᵃⁿᵈ ᵐᵒʳᵗʸ. ˢᵗᵉᵛᵉⁿ ᵘⁿⁱᵛᵉʳˢᵉ. ʸᵘʳⁱ ᵒⁿ ⁱᶜᵉ. ᵒʰˢʰᶜ. ᵐⁱʳᵃⁱ ⁿⁱᵏᵏⁱ. ᵃᶜᵉ ᵃᵗᵗᵒʳⁿᵉʸ. ᵐⁱʳᵃᶜᵘˡᵒᵘˢ ˡᵃᵈʸᵇᵘᵍ. ᵃᵈᵛᵉⁿᵗᵘʳᵉ ᵗⁱᵐᵉ.

𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨
ᵐᵃʳᵛᵉˡ. ᵐʸˢᵗⁱᶜ ᵐᵉˢˢᵉⁿᵍᵉʳ. ᶜᵒᶠᶠᵉᵉ. ˡᵒᵗˢ ᵒᶠ ᶜᵒᶠᶠᵉᵉ. ᵐᵘˢⁱᶜᵃˡˢ. ᵈᵉᵗʳᵒⁱᵗ: ᵇʰ. ᵇᵉᵉ ᵃⁿᵈ ᵖᵘᵖᵖʸᶜᵃᵗ. ᵈᵈˡᶜ. ᶜᵃᵛᵉᵗᵒʷⁿ. ᵏᵏᵇ. ᶜʰˡᵒᵉ ᵐᵒʳⁱᵒⁿᵈᵒ. ʲᵃᶜᵏ ˢᵗᵃᵘᵇᵉʳ. ᵐˣᵐᵗᵒᵒⁿ. ᵇᵉᵃᶜʰ ᵇᵘⁿⁿʸ. ᶜˡᵃⁱʳᵒ. ᵐᶜʸᵗ. ᵠᵘᵃᶜᵏⁱᵗʸ.

support my amazing friends!
@_marlie_b
@seinquant
@AdorableButterfly
@merlinsbexrd
@owosfordays_
@WattpadequalsLife
@galaxyst-
@aestheticarii
@aestheticallyholland
@spiderneds
@wonhaemonniemonnie
@JanSimps

i am not a good writer. i am very lazy, all the time.
  • crying
  • JoinedJanuary 2, 2016Last Message
KimmiePines KimmiePines May 08, 2021 09:48PM
3.13k yooo
View all Conversations

Stories by peaches
imagines and headcanons by KimmiePines
imagines and headcanons
𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘣𝘰𝘺𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘣𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘦. [boys i can write for]; • peter park...
Electrify My Heart (Nathaniel Kurtzberg x Reader) by KimmiePines
Electrify My Heart (Nathaniel Kurt...
"you change into a different person when you smile!" "is it a good thing, or a bad thing?&quo...
ranking #1 in nathaneal See all rankings
See You, See Me.『Adrien Agreste x Reader』 by KimmiePines
See You, See Me.『Adrien Agreste x...
"i have a crush on you. please don't be mad." "thanks. i a...
ranking #57 in adrien See all rankings