Ang KATHAIM (Katipunang Aagapay sa Talento at Huhubog sa Abilidad ng mga Inspiradong Manunulat) ay isang organisasyong binuo ng iba't ibang manunulat (purong Pilipino, may lahing Pilipino at marunong sa lenggwahe ng mga Pilipino) online, na naglalayong paigtingin at payabungin ang Panitikan sa Pilipinas. Gayundin, ay imulat ang mga miyembro sa kahalagahan ng pagsusulat at pagbabasa.

Bisyon

• Ang pamunuan ng KATHAIM at ang mga miyembro ay magsisilbing tagahubog at tagalinang ng kakayahan, lakas ng loob at pag-uugali na nagpapakilala ng respeto, pagmamahal, pakikipagkapwa-tao, integridad at kasipagan, sa bawat isa.


Misyon

• Ipakilala ang Panitikan (at mga bahagi nito) sa mga miyembro.

• Alalayan ang mga baguhan sa paglinang at paghubog ng kanilang kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat.

• Turuan at gabayan ang sinumang manunulat sa pamamagitan ng pagbibigay kritisismo at mga aral na siyang tutulong sa kanya sa pag-unlad.

• At makapagbigay ng mga matatamis na ngiti sa mga miyembro.
  • Philippines
  • JoinedNovember 21, 2015


Last Message
KATHAIM KATHAIM Dec 25, 2015 10:26AM
 #ANNOUNCEMENTWith regards to our Christmas Special Contest: #WishIMay, we would like to tell you guys that the contest has been EXTENDED until December 31, 2015, so as the release of results which w...
View all Conversations

Stories by KatipunangAagapay saTalento atHuhubog saAbilidad ng mgaInspiradong Manunulat
#SevenDaysOfKATHAIM by KATHAIM
#SevenDaysOfKATHAIM
7 random days. 7 different activities.
ranking #352 in songs See all rankings
KATHAIM's Christmas Special (OS Writing Contest) by KATHAIM
KATHAIM's Christmas Special (OS Wr...
A one-shot writing contest for the holiday season! Just tap the "READ" button for more info.
ranking #254 in writing-contest See all rankings
KATHAIM Archives by KATHAIM
KATHAIM Archives
Acrostic poems