- H I A T U S -


안녕 암캐!


❝ A N N Y E O N G

ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ.
ᴇɴᴊᴏʏ ʏᴏᴜʀ

S T A Y ❞


당신의 심미적 인 가슴을
축복하십시오.●===[]::::::::::::::::::::::::::::::::>


<::::::::::::::::::::::::::::::::[]===●안녕하세요!______
ɪ ᴇxɪsᴛᴇᴅ ғᴏʀ ?? ʏᴇᴀʀs
ᴀɴᴅ ɪ ʟɪᴠᴇ ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ʙᴇᴅ,
ʜɪʙᴇʀɴᴀᴛɪɴɢ ʏᴏᴏɴɢɪ
ᴀsᴀᴡᴀ ɴɪ ᴄᴇᴅʀɪᴄ ᴅɪɢɢᴏʀʏ
(∩^o^)⊃━━━━━☆゚.*・。
- 방탄소년단!♡

- 블랙핑크!♡

- 엑소!♡

- 레드벨벳!♡

- 갓세븐!♡

- 빅뱅!♡

- 투애니원!♡

- 이엑스아이디!♡

- 샤이니!♡нα. нα. нα.❝ ɢᴀʏ ғᴏʀ 4ᴅ ɢɪʀʟs; ᴊɪsᴏᴏ. ʜᴀɴɪ. ᴡᴇɴᴅʏ ❞
→ ᴀ.ʀ.ᴍ.ʏ. / '04, ʟɪʙʀᴀ, ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇsʜᴇʀᴇs sᴏᴍᴇ ᴏғ ᴍʏ ᴡᴏʀᴋs╭∩╮


ON-GOING

• ʙᴄɪʜs ᴄʟᴀss 4-ᴇ-3
• ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜ
• ᴡʜᴏ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ

DRAFTS

• ʀɪɢʜᴛ ʜᴇʀᴇ. ᴡᴇ ᴍᴇᴛ.
• ɴᴏ ʟᴀʙᴇʟ
• ʟᴜᴄɪᴅ ᴅʀᴇᴀᴍɪɴɢ
• ʙᴇғᴏʀᴇ ɪ ғᴀʟʟ

SOON

• sɪʟᴇɴᴛ ʜɪʟʟ
• ᴄᴀᴍᴘᴜs ғᴜᴄᴋʙᴏʏs
• ᴊᴜsᴛ ᴀ ғɪᴄᴛɪᴏɴ
• ғᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴛɪʟʟ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ɪᴛ

SERIES

• ʙᴄɪʜs sᴇʀɪᴇs
• ғᴀᴋᴇ ɪᴛ ᴛɪʟʟ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ɪᴛ
• ʜᴏᴡ ᴛᴏ ʙᴇ sɪɴɢʟᴇ

COLLABS

• ʙᴏʏғʀɪᴇɴᴅ ғᴏʀ ʜɪʀᴇ | ᴀʀᴀʙᴏ ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ (@pastelbwi_)


✗ ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴜʀᴇ ɴᴇʀᴅ ᴅɪᴀɢɴᴏsᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ʟᴇɢᴏʟᴇᴘsʏ.
✗ ᴛʏᴘᴏɢʀᴀᴘʜɪᴄᴀʟ ᴇʀʀᴏʀs, ᴡʀᴏɴɢ ɢʀᴀᴍᴍᴀʀs ᴀɴᴅ ᴘʟᴏᴛ ʜᴏʟᴇs ᴀʀᴇ ᴍʏ ʙᴇsᴛʀɪᴇɴᴅs.


Social Medias
Twt: @Illumanataeh
IG: @Ellyenns
  • JoinedSeptember 25, 2016Last Message
JewellAsia JewellAsia Sep 19, 2018 02:34PM
Kanina 414 palows ko tas ngayon 410?Haa?? Potangena?? Anong?? Nangyayare?? Kay??  watte??
View all Conversations

Stories by -ˋˏ ℓєιgн ˎˊ-
명부° | Bultaoreune + Graphic Portfolio⤵ by JewellAsia
명부° | Bultaoreune + Graphic Portfo...
WARNING: This book might cause you an eye problem.
ranking #94 in critique See all rankings
The Forever Fangirl #HHC2018 by JewellAsia
The Forever Fangirl #HHC2018
The Forever Fangirl ( One-Shot ) This book is a short One Shot Poetry about a Fangirl longing attention...
ranking #345 in nonsense See all rankings
Who Are You? ( ON-HOLD ) by JewellAsia
Who Are You? ( ON-HOLD )
WHO ARE YOU? ( ON-GOING ) I met this girl who suffers a rare disorder for sleeping for a long period of ti...
ranking #63 in vsoo See all rankings
4 Reading Lists