-ˏˋ ᴏsᴡᴀʟᴅ ᴄᴏʙʙʟᴇᴘᴏᴛ ˎˊ-
━━━━ ᵃᵏᵃ ᵖᵉᶰᵍᵘᶤᶰˑ ᵉˣ ᵘᵐᵇʳᵉˡˡᵃ ᵇᵒʸˑ
ᵏᶤᶰᵍ ᵒᶠ ᵍᵒᵗʰᵃᵐˑ ᵍᵃᶰᵍˢᵗᵉʳˑ ᶜʳᶤᵐᵉ ˡᵒʳᵈˑ ᶠᵒʳᵐᵉʳ ᵐᵃʸᵒʳˑ
ᵐᵃᵐᵐᵃˢ ᵇᵒʸˑ ʷᵃˡᵏˢ ʷᶤᵗʰ ᵃ ˡᶤᵐᵖˑ ᵃᵐᵇᶤᵗᶤᵒᵘˢˑ ʰᶤᵍʰˡʸ
ᶤᶰᵗᵉˡˡᶤᵍᵉᶰᵗˑ ᶜᵘᶰᶰᶤᶰᵍˑ ʳᵘᵗʰˡᵉˢˢˑ ᶰᵒᵗ ᵃᶠʳᵃᶤᵈ ᵗᵒ ᵏᶤˡˡ ʸᵒᵘˑ
ˢᵖᵉᵃᵏˢ ʷᶤᵗʰ ᵃ ˢᵐᶤˡᵉˑ ᶰᵃᵐᵉᵈ ʰᶤˢ ᵈᵒᵍ ᵃᶠᵗᵉʳ ᵉᵈ ᶰʸᵍᵐᵃˑ


GOTHAM BASED CANON CHARACTER.
CREATED ON 11/10/19. FACECLAIM IS
ROBIN LORD TAYLOR. MULTIVERSE &&
SINGLE SHIP.
  • ───── ANON BY Ƒ.
  • JoinedNovember 10, 2019


Last Message
ISPENGUIN ISPENGUIN Jun 04, 2020 09:05PM
°//. Comment for a one-liner!! You can specify a mood if you'd like to, too. I'm trying to get muse back. ♡
View all Conversations

Story by ᵒᶻᶻʸ
GOTHAM'S   KING   . by ISPENGUIN
GOTHAM'S KING .
ᶜʰᵃʳᵃᶜᵗᵉʳ ᵇᵒᵒᵏˑ
1 Reading List