"وقتی بند کمان رو میکشم آیا کسی به من اجازه میده که نور رو از درون سایه ی تاریک درختان ببینم و بفهمم که چه خبره؟..."
"𝐁𝐚𝐛𝐛𝐲 𝐈'𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭"🏹
𝑴𝒂𝒊𝒏 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆:《𝑲𝒐𝒐𝒌𝒗》
  • شرق عدن
  • JoinedNovember 2, 2020


Last Message
Hunter_kookv Hunter_kookv Mar 27, 2022 05:28PM
Hunter is coming....(See you Soon)
View all Conversations

Stories by ༒☬ 𝐇𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 ☬༒
𝐏𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦🌀🚿《𝐊𝐨𝐨𝐤𝐯》 by Hunter_kookv
𝐏𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦🌀🚿《𝐊...
"من داشتم کمک میکردم" صورت تهیونگ از شدت عصبانیت سرخ و تیره شد. جانگکوک و خیرخواهی هایش بیشتر شبیه...
+9 more
𝐖𝐡𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐊𝐢𝐦 ✒🍥《𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯》~[𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝 ]~ by Hunter_kookv
𝐖𝐡𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐊𝐢𝐦 ✒🍥《𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯...
"دلیلی برای نگه داشتن رازت نمیبینم، چرا یه دلیل بهم نمیدی ؟" "هر کاری بگی...انجامش میدم"...
+9 more
𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐦🍑♨️《𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯》~[𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝]~ by Hunter_kookv
𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐦🍑♨️《𝐤𝐨𝐨...
کیم تهیونگ این اواخر به باتم بودن کنجکاو میشه...🍑امتحان کردنش ضرری نداشت! نه؟🚫 اما به چه کسی باید اعتماد می...