❝ᴅᴇᴋᴜ ɪs ᴡʜᴀᴛ ᴋᴀᴄᴄʜᴀɴ ᴄᴀʟʟs ᴍᴇ ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ ғᴜɴ ᴏғ ᴍᴇ.❞

------------------------------------------------
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
| | | | | | | | | | | | | | | |
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
| | | | | | | | | | | | | |
🌳🌳🌳🌳🌳🌳
| | | | | | | | | | | |
🌳🌳🌳🌳🌳
| | | | | | | | | |
🌳🌳🌳🌳
| | | | | | | |
🌳🌳🌳
| | | | | |
🌳🌳
| | | |
🌳

ᴵᶻᵁᴷᵁ ᴹᴵᴰᴼᴿᴵᵞᴬ || 16 || ᴹᴬᴸᴱ || ᴾᴬᴺˢᴱˣᵁᴬᴸ || ˢᵀᵁᴰᴱᴺᵀ || ᵁ.ᴬ ᴴᴵᴳᴴˢᶜᴴᴼᴼᴸ || ᴼᴺᴱ ᶠᴼᴿ ᴬᴸᴸ || ᴺᴼᴿᴹᴬᴸ ᴬᵁ

ˢᴶᴺᴳᴸᴱ || ᴰᴬᵀᴬ ᴺᴼᵀ ᶠᴼᵁᴺᴰ || ❝ᴀʜ, ɪᴛ's ᴀʟʀɪɢʜᴛ! ɪ'ʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ!❞


| | | |
❤❤
| | | | | |
❤❤❤
| | | | | | | |
❤❤❤❤
| | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------

❝sᴍᴀsʜ!❞

Note: Mains are in S/MB Relationship Call.
  • Penned By Ollie
  • JoinedOctober 16, 2017


Last Message
Http-Deku Http-Deku Aug 27, 2019 02:35PM
Incoming Admin Messageʟᴏᴀᴅɪɴɢ ᴍᴇssᴀɢᴇ...ᴍᴇssᴀɢᴇ sᴇɴᴛ.I'm in school, have survived through two classes, and I'm still not ready to be here. 
View all Conversations

Stories by Izuku Midoriya
Feeling Good [ɪᴢᴜᴋᴜ's ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ] by Http-Deku
Feeling Good [ɪᴢᴜᴋᴜ's ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ]
❝ɪᴛ's ᴀ ɴᴇᴡ ᴅᴀᴡɴ, ɪᴛ's ᴀ ɴᴇᴡ ᴅᴀʏ, ɪᴛ's ᴀ ɴᴇᴡ ʟɪғᴇ ғᴏʀ ᴍᴇ. ᴀɴᴅ ɪ'ᴍ ғᴇᴇʟɪɴɢ ɢᴏᴏᴅ!❞ ~Feeling Good by Michael Bub...
+3 more
I'm Still Standing [ɪᴢᴜᴋᴜ's s/ᴍʙ] by Http-Deku
I'm Still Standing [ɪᴢᴜᴋᴜ's s/ᴍʙ]
❝ᴀɴᴅ ɪ'ᴍ sᴛɪʟʟ sᴛᴀɴᴅɪɴɢ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ɪ ᴇᴠᴇʀ ᴅɪᴅ. ɪ'ᴍ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴛʀᴜᴇ sᴜʀᴠɪᴠᴏʀ, ɪ'ᴍ ғᴇᴇʟɪɴɢ ʟɪᴋᴇ ᴀ ʟɪᴛᴛʟᴇ ᴋ...
+2 more