♡︎𝐕𝐢𝐬𝐳𝐥𝐚𝐭 𝐍𝐲𝐚́𝐫♡︎
  • 𝑴𝒂𝒈𝒚𝒂𝒓𝒐𝒓𝒔𝒛𝒂́𝒈
  • JoinedApril 17, 2021


Last Message
Hercegowin Hercegowin 11 hours ago
Piasek to największe zło świata 
View all Conversations

Stories by 𝐀𝐥𝐢𝐜𝐣𝐚
Śmietnik Alicji  by Hercegowin
Śmietnik Alicji
★ᴅᴢɪᴡɴᴇ ᴢᴀᴘɪsʏ, ᴏᴘᴏᴡɪᴇśᴄɪ ᴢ ᴍᴏᴊᴇɢᴏ ɴᴜᴅɴᴇɢᴏ ᴢ̇ʏᴄɪᴀ ᴢ ᴅᴏᴅᴀᴛᴋɪᴇᴍ ᴅᴇʙɪʟɪᴢᴍᴜ ɪ ᴜᴘᴏśʟᴇᴅᴢᴇɴɪᴀ ᴜᴍʏsʟᴜ ★
ranking #37 in artbook See all rankings
𝐋𝐨𝐬𝐭 ✯ 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐁𝐞𝐥𝐬𝐡𝐚𝐰 by Hercegowin
𝐋𝐨𝐬𝐭 ✯ 𝐄𝐫𝐢𝐤 𝐁𝐞𝐥𝐬𝐡𝐚𝐰
𝐉𝐞𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐳𝐚𝐠𝐮𝐛𝐢𝐨𝐧𝐲 𝐰 𝐭𝐲𝐦 𝐬́𝐰𝐢𝐞𝐜𝐢𝐞, 𝐳̇𝐲𝐣𝐞 𝐰 𝐢𝐥𝐮𝐳𝐣𝐢 𝐳̇𝐲𝐜𝐢𝐚, 𝐚 𝐭𝐚𝐤 �...
ranking #1 in lp See all rankings
𝐇𝐞𝐫𝐜𝐮𝐬̌ 𝐎𝐜𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐰𝐢𝐳𝐣𝐞 by Hercegowin
𝐇𝐞𝐫𝐜𝐮𝐬̌ 𝐎𝐜𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐄𝐮𝐫�...
ɴᴀ ᴏᴋʟᴀᴅᴄᴇ 14ʟᴇᴛɴɪ ɪᴅᴏʟ ʙᴏᴊᴀɴᴇᴋ♥︎ ʙᴏᴏᴋ ᴘᴏśᴡɪᴇ̨ᴄᴏɴᴀ ᴇᴜʀᴏᴡɪᴢᴊɪ, ᴏᴄᴇɴʏ, ʀᴏᴢᴋᴍɪɴʏ, ᴛᴇᴏʀɪᴇ, ᴏᴘɪɴɪᴇ ᴀʟʟ.
ranking #12 in opinie See all rankings
5 Reading Lists