-ˏˋ ᴋɪʟʟᴜᴀ ᴢᴏʟᴅʏᴄᴋ ˎˊ-
━━━━ ᵃᵏᵃ ᵃ ʳᵒᵒᵏᶤᵉ ʰᵘᶰᵗᵉʳˑ ʳᵃᶤˢᵉᵈ ᵇʸ
ᵃ ᶠᵃᵐᶤˡʸ ᵒᶠ ᵃˢˢᵃˢˢᶤᶰˢˑ ᵗʷᵉˡᵛᵉ ʸᵉᵃʳ ᵒˡᵈ ᵐᵘʳᵈᵉʳᵉʳˑ
ᵈᵒᵉˢᶰ'ᵗ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ ᵏᶤˡˡ ᵃᶰʸᵐᵒʳᵉ ᵇᵘᵗ ʷᶤˡˡˑ ʰᵃˢ ˢᵖᵉᶜᶤᵃˡ
ᵃᵇᶤˡᶤᵗᶤᵉˢ ᵈᵉᵃˡᶤᶰᵍ ʷᶤᵗʰ ᵉˡᵉᶜᵗʳᶤᶜᶤᵗʸˑ ᵠᵘᶤᶜᵏ ᵗʰᶤᶰᵏᵉʳˑ
ˡᵉᵛᵉˡ⁻ʰᵉᵃᵈᵉᵈˑ ᵈᵉᵃᵈˡʸˑ ᵃˡʷᵃʸˢ ᵖᵘᵗˢ ʰᶤˢ ᶠʳᶤᵉᶰᵈˢ ᶠᶤʳˢᵗˑHUNTER X HUNTER BASED CANON CH-
ARACTER. CREATED ON 1/4/20. FACEC-
LAIM IS KILLUA ZOLDYCK. MULTIVERSE
&& SINGLE SHIP.
  • ───── ANON BY Ƒ.
  • JoinedJanuary 5, 2020


Last Message
HISELECTRICITY HISELECTRICITY Mar 11, 2020 10:52PM
°//. Killua: * has literally killed several people * Gon: Killua isn't a murderer, he's my best friend!
View all Conversations

1 Reading List