• JoinedMarch 2, 2015Stories by DuDu
《 khoa cử Trạng nguyên ta bao rồi 》 by DuMy96
《 khoa cử Trạng nguyên ta bao rồi 》
văn án: Hàn Thần Dật chuyển kiếp nặng sinh rồi! Nguyên chủ trước khi chết lớn nhất nguyện vọng chính là kho...
ranking #119 in nt See all rankings
烟波淡平生(女穿男)  作者:药不难[HOAN] by DuMy96
烟波淡平生(女穿男) 作者:药不难[HOAN]
Khói sóng đạm bình sinh (nữ xuyên nam) tác giả: Thuốc không khó Khi bình thường nhân viên quản lý thư viện t...
ranking #43 in bhtt See all rankings
归园田居女穿男 作者:春深君 by DuMy96
归园田居女穿男 作者:春深君
Tiếp đương văn: Cổ xuyên 《 ta nương tử là nữ phối hợp 》 nữ xuyên nam Hiện nói 《 không muộn 》 sao sáng bạn tr...
ranking #196 in bhtt See all rankings
1 Reading List