begginer
  • Pasay City, Philippines
  • JoinedAugust 23, 2015
Story by David Cedrick
wHat MakEs A Man by DavidCedrick
wHat MakEs A Man
BaBaero! ManLoLoko! Mga paasa! Pare-parehong kayong mga lalaki!! Ganyan ang maDaLas Kong marinig sa mga BaBae...