𝑺𝒆𝒂𝒏 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒆𝒍 𝑺. 𝑨., 𝒐 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒆𝒍, 𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒂, 𝒇𝒖𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝑷𝒂𝒓í𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 𝑪𝒐𝒄𝒐 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒆𝒍, 𝒆𝒏 1910.
.►─═─═─═─═─═─═══─══──◄
𝑬𝒔𝒕𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒎𝒖𝒚 𝒐𝒓𝒈𝒖𝒍𝒍𝒐𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓 𝒕𝒓𝒂𝒆𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒊𝒐𝒔𝒂 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 𝒂 𝒘𝒂𝒕𝒕𝒑𝒂𝒅
.►─═─═─═─═─═─═══─══──◄
𝑺𝒆 𝒃𝒖𝒔𝒄𝒂𝒏 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒖𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒃𝒊𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒍 𝑫𝒎 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒎á𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏
.►─═─═─═─═─═─═══─══──◄
𝕃𝕖𝕤 𝕕𝕖𝕤𝕖𝕒 𝕦𝕟𝕒 𝕝𝕚𝕟𝕕𝕒 𝕖𝕤𝕥𝕒𝕕𝕚𝕒: 𝙁𝙪𝙣𝙙𝙖𝙙𝙤𝙧𝙖: 𝘾𝙤𝙘𝙤 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙚𝙡
  • JoinedMay 5, 2020


Last Message
CC_Chanel CC_Chanel May 05, 2020 09:17PM
.►─═─═─═─═─═─═══─══──◄https://www.wattpad.com/story/223790132
View all Conversations

Stories by 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙚𝙡 by CC_Chanel
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙚𝙡
•._.••'¯''•.¸¸.•'•._.••'¯''•.¸¸.•'•._.••'•._.••'¯ ʙɪᴇɴᴠᴇɴɪᴅᴏ ᴀ ɴᴜᴇꜱᴛʀᴀ ᴇᴍᴘʀᴇꜱᴀ .►─═─═─═─═──═══─═─══─══─◄ ᴀQᴜí...
ranking #248 in modelos See all rankings
𝙥𝙪𝙧𝙘𝙝𝙖𝙨𝙚𝙨. by CC_Chanel
𝙥𝙪𝙧𝙘𝙝𝙖𝙨𝙚𝙨.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ "ʟᴀ ᴛɪᴇɴᴅᴀ ᴄʜᴀɴᴇʟ ʜᴀʙʀᴇ ꜱᴜ ᴘᴜᴇʀᴛᴀꜱ ᴀʟ ᴘúʙʟɪᴄᴏ" ⋆⋆⋆⋆⋆...
ranking #929 in hombres See all rankings