: ♡ ݂ ᴏᴜʀ ᴄɪᴛʏ ʀᴇᴀᴘ ᴏᴜʀ ʟɪɢʜᴛs ɴᴇᴠᴇʀ sʟᴇᴇᴘɪɴɢ ׁ. ࣪⼓᛭ㅤ⠀⠀⠀⠀╼──────╾
⠀⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤ ㅤ ֗. ᴛᴀᴇʏᴏɴɢ : @-taecci ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ᴊᴀʜʏᴜɴ : @ljaehyunl ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ᴊᴏʜɴɴʏ : @Souranse ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ᴡɪɴᴡɪɴ : @fckinlonly ꓆ ⠀.
⠀⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤ ㅤ ֗. ʜᴇɴᴅᴇʀʏ : @luvsterk ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ʏᴜᴛᴀ : @-losiento- ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ᴊᴀᴇᴍɪɴ : @seveqol ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ʜᴀᴇᴄʜᴀɴ : @genemyz ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ᴊɪsᴜɴɢ : @fictiour ꓆ ⠀.
⠀⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤ ㅤ ֗. ᴅᴏʏᴏᴜɴɢ : @fleuritc ꓆ ⠀.
⠀ ⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤㅤ ֗. ʟᴜᴄᴀs: @__cerisee___ ꓆ ⠀.
⠀⠀♡̶ ㅤ⠀ㅤׅׅׅㅤ ㅤ ֗. ʏᴇʀɪ : @nonoingi ꓆ ⠀.
  • فضل فضل بيت بيتك.
  • JoinedJune 19, 2022


Last Message
-NCTIDS -NCTIDS Sep 10, 2022 04:39PM
new theme by : {@nonoingi}
View all Conversations

Story by ׂ 𝗇𝗰𝗍 ׅ ׂ
ֺ ╲̷̸ : 𝑁𝑒ֺ𝑜 𝑐᭣᭫𝑡𝑒 ׅ by -NCTIDS
ֺ ╲̷̸ : 𝑁𝑒ֺ𝑜 𝑐᭣᭫𝑡𝑒 ׅ
⠀⠀ ♡̶ ֗. 𝑊𝑒ֺ𝑙𝑐𝑜𝑚͟𝑒 𝑡𝑜ֺ 𝑜𝑢͟𝑟 𝑤𝑜ֺ𝑟𝑙𝑑 ׅ ׂ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╼────── ۪ ່ ִ⠀۪ ✿̶