┆❞⋮ೃ/ੈː͡➘  𝐸𝑛𝑎𝑛𝑜'//
𝑅𝑥𝑅 🛐* . ⠈.⠈◌̥༘͡❀❜ ̗̀᎒ะ
-๑•̀ᴗ•̀) ̫ ─꒱ ❏. . . . . . ⸼۰ ۪۪۫۫ ❬"=
⠀̻𝐶𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛𝑥𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛
♡͙۪۫ׄꦿ┈━ᯟᯭᯧ ⃟ᴛɪᴛᴀɴs ɢᴏ!!
│█ ཻུ۪۪. ꫶᭭⃟➹·ʟɪᴅᴇʀ ᴅᴇ ʟᴏs ᴛᴇᴇɴ ᴛɪᴛᴀɴs ɢᴏ
✧⠀⠀┃ʀᴏʙɪɴ ɢʀᴀʏsᴏɴ┆⠀⠀̀ะְٕ͙٠ᷓ❫٠ؙ̫̽⊰16 ᴀñᴏs⠀⠀┆ ⠀ ⠐⠀⠀⠀⠀⠀•
⠀ ⠀⠀⠀ ┆ ꦿ۪۪۪⸙͎۫ं𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 ¡! .⠀⠀⠀ ⏝︶
┕ ˙˙ ̼ ͝〾: • 𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘= 𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑜𝑛1
┕ ˙˙ ̼ ͝〾: •𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒= 𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑜𝑛1
┕ ˙˙ ̼ ͝〾: •𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟= 𝑅𝑂𝐵𝐼𝑁464
┕ ˙˙ ̼ ͝〾: •𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡= 𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛_𝑔𝑟𝑎𝑦𝑠𝑜𝑛1
  • Cogiendo con mi esposo ✨
  • JoinedOctober 3, 2021

Following

Last Message
--TTG_ROBIN1-- --TTG_ROBIN1-- Mar 21, 2022 08:15AM
- c une al fandom cuando tenía 12 y se va alv- También lo amo lo siento..
View all Conversations

Story by ❞⋮ 𝐸𝑛𝑎𝑛𝑜'//.⠈◌̥༘͡❀❜ ̗̀᎒ะ
︿︿ ✎ᝰ . . .𝐶𝑅𝐸𝑊 --𝑇𝑇𝐺_𝑇𝑇--\〮⸙ᬄ⃟✨⤦࿆̾݉ by --TTG_ROBIN1--
︿︿ ✎ᝰ . . .𝐶𝑅𝐸𝑊 --𝑇𝑇𝐺_𝑇𝑇...
╭──►¡bιᥱᥒ᥎ᥱᥒιd᥆/ᥲ ᥉ᥱᥲ᥉ ᥲ ᥣᥲ ᥴrᥱᥕ!❐❀⃟- ̗̀ะ ﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈̈﹏͚̈...
ranking #115 in crew See all rankings