Sipdam Stories

Refine by tag:

2 Stories

un morceau de toi; payer le test ✓ by kalhwan
#1
un morceau de toi; payer le test ✓by .sịp quần đùi đỏ;
[nơi sịp bán thận để trả nợ] lời khuyên chân thành, đừng để bị deadline dí :) a piece of you; trả test ➳ un morceau de toi; payer le test • belongs to @kalhwan. please d...
jikook; metal heart ➳ transfic by kalhwan
#2
jikook; metal heart ➳ transficby .sịp quần đùi đỏ;
"con người thật ngu ngốc, và em ghét phần đông trong số họ." • original version belongs to author @breathsless; https://www.wattpad.com/story/26528542-metal-he...