⟭⟬ EN- 𖧵 ❁𖧶 生 BLΛƆKPIͶK

--
ig: _lala.stories_
---
ɴᴏ ᴍᴀᴛᴛᴇʀ ᴡʜᴏ ᴛʀɪᴇꜱ ᴛᴏ ꜱᴛᴏᴘ ᴍᴇ
ɪ ᴡɪʟʟ ɢᴏ ᴏɴ ᴍʏ ᴡᴀʏ
ʏᴏᴜ ᴏɴʟʏ ʟɪᴠᴇ ᴏɴᴄᴇ
ʟᴇɢɢᴏ
ʟᴇɢɢᴏ
ᴇᴠᴇɴ ɪꜰ ɪ ʟɪᴠᴇ ꜰᴏʀ ᴀ ᴅᴀʏ
ɪ'ʟʟ ʜᴀᴠᴇ ɴᴏ ʀᴇɢʀᴇᴛꜱ
ʟᴇᴛ'ꜱ ᴊᴜᴍᴘ!

🌟𝑻𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒃𝒂𝒄𝒌, 𝒊𝒔 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆 𝒉𝒐𝒘 𝒇𝒂𝒓 𝒚𝒐𝒖'𝒗𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆🌟 - 𝑩𝑻𝑺

⚜𝕀𝕟 𝕒 𝕨𝕠𝕣𝕝𝕕 𝕨𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕗𝕖𝕖𝕝 𝕔𝕠𝕝𝕕, 𝕪𝕠𝕦 𝕘𝕠𝕥𝕥𝕒 𝕤𝕥𝕒𝕪 𝕘𝕠𝕝𝕕.⚜ - 𝑩𝑻𝑺

❂I̶'̶m̶ ̶k̶i̶n̶d̶a̶ ̶l̶i̶k̶e̶ ̶a̶ ̶p̶e̶r̶f̶e̶c̶t̶ ̶p̶i̶c̶t̶u̶r̶e̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶a̶ ̶b̶r̶o̶k̶e̶n̶ ̶f̶r̶a̶m̶e̶❂


📚💻
CONACUL CELOR 7 - ongoing
🗝 - upcomimg
  • Beyond The Stories
  • JoinedOctober 20, 2016Last Message

Stories by 🖤ᴍɪʜᴀᴇʟᴀ ᴄ🖤
Lună Plină: Conacul Celor 7 by lala_stories
Lună Plină: Conacul Celor 7
★NU E FANFICTION★ ♠Cartea va fi editată după finalizarea sa♠ Ficțiune | Supranatural | Thriller | Mister | Dr...
Q&A by lala_stories
Q&A
Aici voi posta Q&A-uri legate de mine și (poate în viitor) pentru personaje.
5 Reading Lists