Beautiful theme by @imowlek
My sec acc @YeolLover_
Squad:@StartinySq-

ⓑⓔ ⓨⓞⓤⓡⓢⓔⓛⓕ❤
мαℓαysiαท ρєσρℓє🇲🇾
[A̲̲̅̅ ̲̲̅̅F̲̲̅̅r̲̲̅̅i̲̲̅̅e̲̲̅̅n̲̲̅̅d̲̲̅̅l̲̲̅̅y̲̲̅̅ ̲̲̅̅P̲̲̅̅e̲̲̅̅r̲̲̅̅s̲̲̅̅o̲̲̅̅n̲̅]
sᴡᴇᴇᴛ 16 ʙᴀʙʏ ɢɪʀʟ🌸
ᴄᴀɴ sᴘᴇᴀᴋ 3 ʟᴀɴɢᴜᴀɴɢᴇ ᴡᴇʟʟ
➵ᴍᴀʟᴀʏ
➵ᴇɴɢʟɪsʜ
➵ᴄʜɪɴᴇsᴇ
sυkα мєηυłıs📝

ⓜⓨ ⓦⓞⓡⓚ☟
1.MOIML-JJK[SU]
2.EMCI-JINSOO[OG]
3.PKU(Malay)[Hold]
4.He Is Not A Robot-KTH[OG]
5.Can't You See Me?~Choi San[OG]

ⓓⓡⓐⓕ☟
1.Sweet Badboy(Malay)
2.Uncle Namjoon(BTS)
3.First Love:The Time~MYG

ⓦⓘⓣⓗⓞⓤⓣ ⓨⓞⓤ-GĐĆĐ
sɪʟᴀ ʙᴀᴄᴀ sᴛᴏʀʏ sᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴀᴛᴀᴜ ғᴀɴғɪᴄᴛɪᴏɴ. ᴍᴀɴᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ ᴛᴜ,ɪ ᴀᴘᴘʀᴇᴄɪᴀᴛᴇ ɪᴛ sᴏ ᴍᴜᴄʜ!

ⓕⓞⓛⓛⓞⓦ-ʍѳทઽτα ×
➸ɴᴀᴋ ғᴏʟʟᴏᴡ ʙᴀᴄᴋ? ᴏғ ᴄᴏᴜʀsᴇ ʙᴏʟᴇʜ! ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇɴᴀʟᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴏʀ ᴅᴍ ᴊᴇ sᴀʏᴀ.
➽ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴛᴏʟᴅ ᴍᴇ ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴍᴇ ᴛᴏ ғᴏʟʟᴏᴡʙᴀᴄᴋ ʏᴏᴜ ɪɴ ᴍʏ ᴍʙ ᴏʀ ᴅᴍ ᴍᴇ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ

ⓢⓣⓐⓨ ⓦⓘⓣⓗ ⓜⓔ-cнคภყε๏ℓ
ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴀʜ ᴜɴғᴏʟʟᴏᴡ sᴀʏᴀ ʟᴇᴘᴀs ᴅᴀʜ ғᴏʟʟᴏᴡ sᴀʏᴀ ಥ_ಥ

ⓘⓓⓞⓛ-вτઽ
Ътร➳ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ,ᴊɪɴ, ᴠ
εxσ➳ᴄʜᴀɴʏᴇᴏʟ,sᴜʜᴏ,ᴅ.ᴏ.
คтεεz➳sᴀɴ,sᴇᴏɴɢʜᴡᴀ
τxτ➳ʏᴇᴏɴᴊᴜɴ,ᴛᴀᴇʜʏᴜɴ
ท૮τ➳ᴊɪsᴜɴɢ,ʀᴇɴᴊᴜɴ,ᴅᴏʏᴏᴜɴɢ,ᴍᴀʀᴋ
gѳτ7➳ᴊᴀᴄᴋsᴏɴ ᴡᴀɴɢ
αsтяσ➳ᴄʜᴀ ᴇᴜɴ ᴡᴏᴏ
sтяαy kı∂s➳ғᴇʟɪx,sᴇᴜɴɢᴍɪɴ
ѳท૯ષઽ➳xɪᴏɴ
gσłdεห cн¡łd➳ʙᴏᴍɪɴ,ᴛᴀɢ
sєvєทτєєท➳ᴊᴏsʜᴜᴀ
мcη∂➳ᴡɪɴ

[A̲̲̅̅c̲̲̅̅t̲̲̅̅i̲̲̅̅v̲̲̅̅e̲̅]➸❪✓❫

[O̲̲̅̅n̲̲̅̅l̲̲̅̅i̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̅]➸❪✓❫

[H̲̲̅̅i̲̲̅̅a̲̲̅̅t̲̲̅̅u̲̲̅̅s̲̅]➸❪✗❫

[O̲̲̅̅f̲̲̅̅f̲̲̅̅l̲̲̅̅i̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̅]➸❪✗❫

★彡ɴᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ?🙈彡★
♡*:.。.ᴡᴀɴɴᴀ ʙᴇ ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ?😆.。.:*♡


❪Now Playing Ridin' - NCT Dream❫
00:40 ━━━━⬤─────── 03:31
↹ ⊲ || ⊳ ↻
  • Di Hati Bias Kita🙈
  • JoinedAugust 31, 2019


Last Message
KookieXChanyeol KookieXChanyeol 16 minutes ago
Wehh aku percaya ramai yang tak siap kerja sekolah lagi kan? Hahh salah satu tu aku lah tu... Betul tak semua? 
View all Conversations

Stories by Sya❤
❛ENCIK MISTERI,CIK INSPEKTOR~JINSOO ❜[OG] by KookieXChanyeol
❛ENCIK MISTERI,CIK INSPEKTOR~JINSO...
+ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ sᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪs ɪɴsᴘᴇᴋᴛᴏʀ ᴊᴀᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ᴘᴀᴅᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍɪsᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀғɪᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ...
ranking #1 in blink See all rankings
CAN'T YOU SEE ME? | Choi San by KookieXChanyeol
CAN'T YOU SEE ME? | Choi San
+ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴋᴀᴜ sᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀᴋᴜ? ᴀᴋᴜ ʜᴀɴᴛᴜ ᴋᴇ? ✦ ...
ranking #14 in hongjoong See all rankings
❛MY SWEET SECRETARY IMAN!~JJK❜[SU] by KookieXChanyeol
❛MY SWEET SECRETARY IMAN!~JJK❜[SU]
❴ғɪʀsᴛ ғᴀɴғɪᴄᴛɪᴏɴ ʙʏ ᴋᴏᴏᴋɪᴇxᴄʜᴀɴʏᴇᴏʟ❵ Old title:MR OPPA IS MY LOVE "ᴅɪᴀ sᴇᴄʀᴇᴛᴀʀʏ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴀɴᴊᴀ ᴀᴋᴜ ᴘᴇʀɴᴀ...
ranking #86 in annoying See all rankings
11 Reading Lists