Messifanfic Stories

Refine by tag:

3 Stories

Decisions by sexyjinkook
#1
Decisionsby sexyjinkook
Sarah Jimenez lives in Madrid,Spain and she was born in Argentina.Her childhood sweetheart was her best friend Leo Messi, Yes THE Leo Messi. Sarah gets a job offer to be...
Not a secret anymore •Marco Reus / Lionel Messi• by Juliee_fcbvb
#2
Not a secret anymore •Marco Reus...by Julie
Loving your friend is not good. Especially if you've been hiding it for a few years. The cover was made by really talented girl - Marco_Reus_Marcinho
[Hủ giới] Kiểm Lậu Chi Vương - Tiềm Thủy Tiểu Yêu - Bóng đá cạnh kỹ - Liên tái by AliceSwood
#3
[Hủ giới] Kiểm Lậu Chi Vương - Tiề...by Alice Swood
Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, hiện đại, cạnh kỹ bóng đá, thăng cấp lưu sảng văn, trúc mã, ngọt sủng CP Messi Trộm đạo, khiêu ly nghiêng mình lên ngựa đầu trộm đuôi c...