Select All
  • İSYAN ÇİÇEĞİ
    2.3M 140K 83

    Fırat bencildi, İsyan Çiçeği asiydi, lakin kaderleri bir yazılmıştı. İkisi birbirine aitti, ayrılık ölüm getiriyordu...