Select All
  • Piçliğin El Kitabı
    8.5M 396K 137

    2014 yılında yazmaya başladığım ve içerisinde gereksiz fikirlerimi barındırdığım bir karalama defteri. P.E.K ailesine hoş geldiniz.