Select All
 • Đệ Nhất Chấp Hành Quan - Chử Cá Điềm Tống
  48 4 3

  Tấn Giang VIP2019-12-31 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 1107 trước mặt bị cất chứa sổ: 6135 dịch dinh dưỡng sổ: 1826 văn vẻ tích phân: 79,281,168 Văn án: Trong ba nghìn thế giới, có người nhận hết ủy khuất mà chết, bọn hắn chấp niệm không tiêu tan, thật lâu dừng lại, thế giới năng lượng gặp phải hỏng mất. Vi tiêu...

  Completed   Mature
 • Ẩn Thái Tử Kỳ Ngộ Ký - Thiêu Lan Đăng
  71 1 3

  Tấn Giang VIP2019-06-24 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 1458 trước mặt bị cất chứa sổ: 6878 dịch dinh dưỡng sổ: 3256 văn vẻ tích phân: 85,445,728 Bài này văn án: Lý Kiến Thành ngay từ đầu cho rằng hắn lấy chính là đế sư kịch bản. Hắn dưỡng đi ra oa một cái so một cái có cá tính. Sau lại hắn phát hiện hắn nhân th...

  Completed   Mature
 • Di Kiếm Quy Đường - Thiêu Lan Đăng
  28 0 2

  Tấn Giang VIP2020-1-23 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 2526 trước mặt bị cất chứa sổ: 6386 dịch dinh dưỡng sổ: 5179 văn vẻ tích phân: 81,354,208 Bài này văn án: Võ đức chín năm, Đại Đường đế quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh đến gay cấn nông nỗi, mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Tháng sáu sơ tam, Đông Cung truyền ra t...

  Completed   Mature
 • Tiêu Dao Du - Thiêu Lan Đăng
  124 14 4

  Tấn Giang VIP2020-12-12 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 5281 trước mặt bị cất chứa sổ: 8568 dịch dinh dưỡng sổ: 14773 văn vẻ tích phân: 127,601,584 【 văn án 】 Lý Chiêu Minh trăm triệu thật không ngờ, chính mình bất quá là miệng tiện tất tất hai câu, đã bị hảo cơ hữu lấy tồn tại quá mức lóe sáng lý do cấp một cước...

  Completed   Mature
 • Miêu hệ nhân vật phản diện hằng ngày - Vương Hạo Nhiên
  79 1 3

  Tấn Giang VIP2020-11-18 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 1660 trước mặt bị cất chứa sổ: 4461 dịch dinh dưỡng sổ: 911 văn vẻ tích phân: 107,526,024 Văn án: 【 tống võ hiệp + lịch sử + Liêu Trai 】 【 lịch sử diễn sinh phó bản vi song song thời không, cùng chân chính lịch sử không quan hệ a ~】 Thực dụng thuyết minh: ...

  Completed   Mature
 • Đỉnh Thượng Chi Chiến - Tam Vô Thị Manh Điểm
  215 0 3

  Tấn Giang VIP2020. 12. 31 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 6683 Trước mặt bị cất chứa sổ: 11909 Dịch dinh dưỡng sổ: 10169 Văn vẻ tích phân: 304,622,304 Văn án: Nhìn chán hồ so xuân về người bình thường tuyển tú? Nghe chán ghét 'Thỉnh vi ta giấc mộng thu tiền' người si nói mộng? Truy tuyển tú như mua cỗ, làm li...

  Completed   Mature
 • Ta tại viễn cổ cảo cơ kiến - Nam bình cô nương
  371 9 3

  Tấn Giang VIP2020-10-03 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 693 trước mặt bị cất chứa sổ: 2287 dịch dinh dưỡng sổ: 1026 văn vẻ tích phân: 33,547,988 Văn án: Từ bộ lạc cô nhi đến cái thứ nhất vương triều thành lập giả (hư cấu) -- Trình Dương làm một cái phú nhị đại, bình thường yêu nhất du lịch mạo hiểm, không nghĩ t...

  Completed   Mature
 • Vạn Tượng Sâm La - Thiên Sơn Đạp Ca
  180 10 4

  Tấn Giang VIP2020. 12. 12 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 3613 trước mặt bị cất chứa sổ: 10063 dịch dinh dưỡng sổ: 7721 văn vẻ tích phân: 109,911,560 Văn án: Trên cái thế giới này không có cái gọi là trùng hợp, có chính là trùng hợp biểu hiện giả dối. "Xuyên qua" một chuyện đều có này nguyên do, Kế Thu cũng không...

  Completed   Mature
 • Tần Sư - Thương Sách Cửu Ca
  291 6 6

  Tấn Giang VIP2020-08-23 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 4730 trước mặt bị cất chứa sổ: 9196 dịch dinh dưỡng sổ: 9789 văn vẻ tích phân: 139,163,904 Văn án: Đương ngươi ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện xuyên qua thời không, vừa cảm giác ngủ thẳng tới hơn hai ngàn năm trước Đại Tần, mang vào một cái ngưu bức hống hốn...

  Completed   Mature
 • Ôn Dịch Miêu - Naja8047
  150 1 3

  Tấn Giang VIP2020-09-19 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 1415 trước mặt bị cất chứa sổ: 6188 dịch dinh dưỡng sổ: 2163 văn vẻ tích phân: 74,830,072 Văn án: 【 bài này nội đem lục tục rơi xuống 5~8 chỉ ác ma động vật, trên lý luận đem tập tề hải lục không tam quân! 】 ************************* Trên thế giới này tồn t...

  Completed   Mature
 • Đoạn đường cuối cùng - Hạ phong thanh thủy
  155 7 5

  Tấn Giang VIP2020-11-13 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 1801 trước mặt bị cất chứa sổ: 6591 dịch dinh dưỡng sổ: 1373 văn vẻ tích phân: 105,754,064 【 văn án 】 Vô CP, nam chủ hướng khoái xuyên sảng văn Phiêu đãng với hư không hỗn độn trung, Cảnh Hàn duy nhất tiêu khiển chính là trở thành tiếp dẫn người, đi hướng ti...

  Completed   Mature
 • Ta muốn cùng xúc phân quan đàm phán - Cẩm tiểu mặc
  157 2 3

  Tấn Giang VIP2019-05-20 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 968 trước mặt bị cất chứa sổ: 1949 dịch dinh dưỡng sổ: 913 văn vẻ tích phân: 33,596,360 Văn án: Không biết bắt đầu từ bao giờ, trong tiểu khu sở hữu người thấy Tiêu Tiêu, đều sẽ lộ ra từ mẫu cười. Này con mèo không thuộc về cái nào người, nó thuộc loại chúng...

  Completed   Mature
 • Hồng Lâu Chi Thiết Huyết Liễn Nhị Gia - Tử Sinh
  431 8 3

  Tấn Giang VIP2018-11-30 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 4189 trước mặt bị cất chứa sổ: 16459 dịch dinh dưỡng sổ: 9145 văn vẻ tích phân: 164,083,808 Văn án: Bộ đội đặc chủng xuyên qua thành Giả Liễn, từ nay về sau trở thành Vinh Quốc Phủ hài tử vương. Dùng huấn luyện bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện ninh vi...

  Completed   Mature
 • Binh khí hình người - Lạc thập
  207 6 5

  Tấn Giang VIP2020-04-14 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 4675 trước mặt bị cất chứa sổ: 8756 dịch dinh dưỡng sổ: 4968 văn vẻ tích phân: 136,491,312 Văn án: Binh khí hình người Quỷ Nhận, mỗ bạch tuộc mạnh nhất binh khí, nghe lời dùng tốt, sức chiến đấu siêu cường, có thể nói là mỗ bạch tuộc tối vừa lòng tác phẩm. N...

  Completed   Mature
 • Ta làm thế thân những năm ấy - Phong đoản đoản
  250 6 2

  Tấn Giang VIP2020-05-09 kết thúc Trước mặt bị cất chứa sổ: 4403 dịch dinh dưỡng sổ: 797 văn vẻ tích phân: 57,991,420 Văn án Giang Thì Mộ là một người chức nghiệp thế thân, xuyên qua tới mỗi cái tiểu thế giới, thay đứa con thiên mệnh thừa nhận trong cuộc đời nhất gian nan thung lũng kỳ. Lúc ban đầu -- Hệ thống: Nà...

  Completed   Mature
 • Thẩm Thần Giả hôm nay rụng mao sao - Hảo đại nhất điều miêu
  339 6 10

  Tấn Giang VIP2018. 02. 27 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 10756 Trước mặt bị cất chứa sổ: 15776 Dịch dinh dưỡng sổ: 23800 Văn vẻ tích phân: 374,180,256 Văn án: Làm một cái chính nhi bát kinh yêu quái, Thương Lật hắn giữa đột nhiên. . . -- biến thành toàn đao sổ sách hoàn Thẩm Thần Giả. Ám đọa đao kiếm như hổ...

  Completed   Mature
 • Âu hoàng hắn có vạn ngàn sủng ái - Lạc Nhạn Thành
  366 4 2

  Tấn Giang vip2020-04-29 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 1139 trước mặt bị cất chứa sổ: 7533 dịch dinh dưỡng sổ: 1977 văn vẻ tích phân: 154,236,496 【 bất chính kinh văn án 】 Người khác trừu tạp: Một sao! Một sao! Cám ơn hân hạnh chiếu cố! Diệp Tự trừu tạp: Mãn tinh! Mãn tinh! Lại đến một lần! -- xoa bóp này chỉ â...

  Completed   Mature
 • Vô Hạn Hiểm Cảnh - Tô Đông Chí
  352 3 5

  Tấn Giang VIP2020-5-9 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 3885 Trước mặt bị cất chứa sổ: 9878 Dịch dinh dưỡng sổ: 7084 Văn vẻ tích phân: 133,875,344 Văn án Ngày nọ, Quý Tư Nguy rớt ra trong phòng lây dính máu tươi ngăn kéo, tiến vào quỷ bí nguy hiểm thế giới. Vào ở buổi chiều đầu tiên, hắn thu được một phong thư t...

  Completed   Mature
 • Ta tại Hán triều dưỡng lão - Nguyên nguyệt nguyệt bán
  1.8K 28 3

  Tấn Giang VIP20. 02. 12 kết thúc Trước mặt bị cất chứa sổ: 12712 Dịch dinh dưỡng sổ: 14762 Văn vẻ tích phân: 236,343,968 Văn án Tạ Lang bị bắt xuyên qua đến Hán triều, liền gặp phải thật lớn sinh tồn nguy cơ. Trong nhà không có lương thực, phòng ở khoái tháp, còn có cái oa oa đòi ăn oa nhi. Tạ Lang lỗ khởi tay á...

  Completed   Mature
 • Sổ Công Đức · Tinh Hải - Dữ Mạt
  450 6 6

  Tấn Giang VIP2020-04-20 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 21472 Trước mặt bị cất chứa sổ: 22766 Dịch dinh dưỡng sổ: 63996 Văn vẻ tích phân: 394,646,336 Văn án: Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ Hồng Hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Tại cuồn cuộn vũ trụ, vô tận thời gian trung, thăm dò thế giới cu...

  Completed   Mature
 • Luyến ái không bằng làm khoa học kỹ thuật - Chích hữu hắc bạch
  293 9 3

  Tấn Giang VIP2020-03-22 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 718 trước mặt bị cất chứa sổ: 3604 dịch dinh dưỡng sổ: 698 văn vẻ tích phân: 52,699,492 Văn án: Thẩm Huy mới vừa nhặt được hệ thống tên là 【 ngược luyến tình thâm biến tình hữu độc chung hệ thống 】 Đã biết nên hệ thống công năng có xuyên qua, thương thành, n...

  Completed   Mature
 • Trời sinh diễn tinh - Khinh vân thượng
  645 16 4

  Tấn Giang VIP2019-12-04 kết thúc Tổng bình luận sách sổ: 1020 trước mặt bị cất chứa sổ: 3904 dịch dinh dưỡng sổ: 910 văn vẻ tích phân: 52,851,292 Văn án: Giang Trì Nguyệt bắt lấy ảnh đế vòng nguyệt quế đêm đó, phóng viên vấn đề: "Giang lão sư, xin hỏi ngài bước tiếp theo tính toán tiến quân quốc tế thị trường sao?"...

  Completed   Mature