Select All
  • Reliving Yesterday (Tales from Yesterday #3)
    4K 327 30

    (TAGLISH) "Ang kahapon ay hindi na maibabalik, sapagkat ito'y nangyari na't hindi na mababago pa. Ang maling desisyon na napili ko kahapon ay magsisilbing aral o di kaya'y gabay sa aking buhay, na pumili ng desisyong makakabuti sa akin at sa lahat." Saffira Mielle Chua (Sami), would risk everything in order to recipro...

    Completed