Select All
  • •Küllerimizden Yeniden Yanalım•
    11K 2.1K 14

    Düğüm üstüne düğüm atarak sıkıca bağladığı balonu, ipinden bileğine tutturdu. Gülümseyerek parmaklarıyla balonun üzerine hayali bir yazı yazdı. " H A Y A T " Bir rüzgar esti, kasırga koptu... Güçsüzdü, direndi. İnceldiği yerden kopan kendi kıyameti gibi bileğindeki ip de koptu. Peşinden koştu ama balonu t...

    Mature