Select All
 • [ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi
  73.2K 5.4K 26

  Chúng ta sẽ gặp lại nhau...ở bên kia thế giới.

  Completed  
 • ( XK,Naruto x Kny ) Chỉ là đóa hoa nhỏ Mà thôi
  78.9K 4.8K 40

  Sau cái lần bom vĩ thú nỗ ra .... Cô nghĩ mình đã chết trong trận chiến vĩ thú đó.... nhưng không.... nhưng lại bị xuyên vào một không gian khác... Không gian này nó không có ninja. nhưng nó có quỷ, quỷ ăn thịt người... Và những người kì lạ họ nói họ là diệt quỷ sư. vậy cô nên la...