Select All
  • İlkyaz Fırtınası
    86.3K 4.7K 56

    Ahmet Bora İnanoğlu. Hayatını altmış dört karelik satranç tahtasına sığdırmış bir adam. O, şah değildi. Öylece durup korunmayı beklemezdi. O, tüm hakimiyetin elinde olmasını isterdi. Olaylara istediği gibi yön verir ve kazanana dek savaşırdı. O, bu oyundaki vezirdi. Başlattığı savaşta birçok rolü vardı. Kazanmak için...